← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Lägre sjukfrånvaro under lågkonjunktur riskerar leda till ohälsa på längre sikt

Lägre sjukfrånvaro under lågkonjunktur riskerar leda till ohälsa på längre sikt

Scrolla ner ↓

Lågkonjunkturen riskerar inte bara att påverka svenskarnas ekonomi, utan också deras långvariga hälsa. Försäkringskassan presenterade nyligen sin prognos för det kommande årets utgifter. Den lågkonjunktur som vi nu förväntas gå in i spås innebära lägre sjukfrånvarotal. Men det tros inte bero på att färre blir sjuka, utan att färre vågar vara sjukskrivna i lika stor utsträckning av rädsla för att förlora sina jobb.

Historiskt sett har sjukfrånvaron minskat i hårdare tider. Försäkringskassan presenterade nyligen sin prognos för det kommande årets utgifter. Den lågkonjunktur som vi nu förväntas gå in i spås innebära lägre sjukfrånvarotal. Men det tros inte bero på att färre blir sjuka, utan att färre vågar vara sjukskrivna i lika stor utsträckning av rädsla för att förlora sina jobb. Det menar Försäkringskassans prognoschef Renée Blomberg. Visserligen innebär det lägre kostnader för arbetsgivaren på kort sikt, men upprepad sjukfrånvaro ökar risken för långtidssjukskrivningar vilket belastar företagen med höga kostnader. Dessutom påverkar de medarbetare som blir långtidssjukskrivna hårt. Men detta går att förebygga. Här kan du få tips på hur du kan minska sjukfrånvaron på arbetsplatsen.

Arbetsgivarna måste skaffa sig koll på medarbetarnas hälsa

Om färre sjukskriver sig till följd av lågkonjunkturen ökar risken för oupptäckt ohälsa och bristande arbetsmiljö, och därmed ökar också risken för långtidssjukskrivning.

– För att undvika långa sjukskrivningar i lågkonjunkturens spår blir det ännu viktigare för arbetsgivarna att, via cheferna, se till att de har koll på sina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Men det är svårt om man inte känner till att medarbetarna mår dåligt, på grund av att de inte sjukskriver sig när de är sjuka. Det blir svårare för arbetsgivaren att få överblick på hälsoläget.

Att inte sjukskriva sig vid sjukdom gör att medarbetaren inte får den vila hen behöver. Det kan leda till att ohälsan sitter i under en längre tid, och att risken för upprepad sjukfrånvaro ökar. Samtidigt är det svårt att fånga upp medarbetarna med upprepad sjukfrånvaro när chef och arbetsgivare inte känner till att sjukdom eller ohälsa finns. Detta är svårt nog med medarbetare som arbetar på plats och i bästa fall möter sin chef ibland. För medarbetare som arbetar på distans kan det bli ännu svårare att veta hur medarbetarna egentligen mår.

Många HR-chefer ser risker med medarbetares sjuknärvaro

För den som arbetar på distans är det ofta möjligt att arbeta hemifrån även när man är sjuk. Men det finns risker med det. En majoritet bland HR-chefer (64 procent) ser risker eller nackdelar med så kallad sjuknärvaro, det vill säga att man arbetar hemifrån fast man är sjuk*. Dels riskerar arbetsgivaren att missa tecken på en mer allvarlig ohälsa som kan leda till ytterligare sjukfrånvaro, dels är det svårt att ha koll på hur medarbetarna mår och hur deras arbetsmiljö ser ut. Som arbetsgivare är man alltid ansvarig för arbetsmiljön – oavsett om den är på distans eller på arbetsplatsen.

Hälsoplattformen blir ett ännu viktigare stöd

Oavsett om medarbetarna arbetar på plats i en verksamhet eller arbetar på distans blir det nu ännu viktigare att arbeta proaktivt med hälsa och välmående på arbetsplatsen. Om du som arbetsgivare inte redan arbetar med proaktivt hälsoarbete är det därför hög tid att sätta i gång. Visste du till exempel att:

  • 42 procent av HR-chefer uppger att de endast i viss eller liten utsträckning arbetar med specifika proaktiva åtgärder
  • 7 procent arbetar inte alls med specifika åtgärder för att sänka sjukfrånvaron och förbättra hälsan
  • En enda långtidssjukskrivning kostar i snitt 100 000 kronor

Det förebyggande hälsoarbetet handlar om att fånga upp signaler tidigt, och att utifrån det fatta rätt åtgärdsbeslut. En hälsoplattform samlar all hälsodata på ett enda ställe, och ger därför en tydlig överblick över företagets och medarbetarnas hälsobild. Datan kan användas för att upptäcka mönster som annars är svår att upptäcka, och hjälper er dessutom att följa utvecklingen av era insatser i realtid. Genom att fånga upp de individer som visar tidiga tecken på ohälsa kan du sätta in rätt insatser och spara både tid, pengar och lidande. Där är hälsoplattformen ert bästa stöd.

*) Källa: HR-rapport 2022 från MedHelp Care

Vill du veta mer om hur MedHelp hjälper dig jobba systematiskt med att förebygga ohälsa på ditt företag? Gör en intresseanmälan nedan så berättar vi mer!Senast uppdaterad: 2023-01-10

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!