← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Stress och psykisk ohälsa orsakar rekordmånga sjukskrivningar 

Stress och psykisk ohälsa orsakar rekordmånga sjukskrivningar 

Scrolla ner ↓

Fler än någonsin är idag sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa enligt Försäkringskassan. Allra vanligast är stressrelaterade sjukdomar och kvinnor är värst drabbade. Dessa sjuksskrivningar leder inte sällan till långvarig frånvaro – ibland upp till ett halvår. Att arbetsgivare fångar upp tidiga tecken på psyskisk ohälsa framstår därför som en allt viktigare prioritering för att minska lidande och få lägre kostnader.

Sedan millennieskiftet har psykisk ohälsa, särskilt stress, ökat på arbetsplatserna i allt snabbare takt och orsakar idag över häften av alla längre sjukskrivningar. Detta enligt en ny rapport från Försäkringskassan. Antalet sjukfrånvarande med stressrelaterad diagnos har ökat med så mycket som 49 procent mellan åren 2019 och 2023, och av dessa sjukfall står kvinnor för 79 procent. Det är en oroväckande utveckling med tanke på att stressrelaterade sjukdomar innebär stort personligt lidande, långvariga sjukskrivningar och omfattande kostnader. Forskningen pekar ut brister i arbetsmiljö som en rot till problemet.  

– Ett stort ansvar vilar på arbetsgivare att se över organisatoriska och sociala brister i arbetsmiljön och börja jobba förebyggande med medarbetarhälsa, säger Tobias Ekros, VD på MedHelp Care. 

Utmattning riskerar leda till halvårslånga sjukskrivningar 

I snitt brukar en långtidssjukskrivning vara i 49 dagar, men när kommer till frånvaro på grund av psykiatriska diagnoser varar dessa i snitt 90 dagar. Den allt vanligare stressdiagnosen utmattningssyndrom leder till längst sjukfrånvaro med ett snitt på närmare 180 dagar.    

– Tidsaspekten är otroligt viktig. Ju längre en anställd är frånvarande desto svårare blir det att återvända till arbetsplatsen, och risken ökar att helt bli utestängd från arbetslivet. Kan därför inte nog trycka på vikten av att agera tidigt – innan den anställde hamnar i sjukfrånvaro, säger Tobias Ekros. 

Brister i arbetsmiljö bakom psykisk ohälsa och lång sjukfrånvaro  

Att bristande arbetsmiljö leder till stressproblematik och sjukfrånvaro är sedan länge fastställt av forskningen. När stress och höga krav inte är i nivå med resurser, belöning och känsla av kontroll ökar risken markant sjukfrånvaro i psykiatrisk diagnos. Denna obalans återfinns ofta inom kvinnodominerade välfärdsyrken vilket enligt rapporten förklarar varför dessa yrken har mest psykisk ohälsa och högst sjukfrånvaro.  

Vikten av ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete  

Rapporten betonar vikten av ett förebyggande arbetsmiljöarbete för ett mer hållbart och jämlikt arbetsliv. Den lyfter även att arbetet bör ses som en strategisk ledningsfråga. Detta eftersom investeringar i hälsa har positiv effekt på inte bara sjukfrånvaron och hälsan utan också på personalomsättning, produktivitet och arbetsförmåga. 

Förebygg psykisk och fysisk ohälsa – digitalt verktyg som hjälper 

MedHelps hälsoplattform hjälper HR och chefer att upptäcka individer med tecken på ohälsa i ett tidigt skede. Genom att luta er mot plattformens data och statistik slipper ni på så sätt förlita er på enskilda chefers magkänsla. Ni får dessutom koll i realtid på hur sjukfrånvarostatistiken ser ut på er arbetsplats vid varje givet tillfälle, vilket ger bättre förutsättningar till att gå till botten med arbetsmiljöbrister.  

Vill du få reda på fler sätt som MedHelp kan hjälpa er att jobba systematiskt med förebyggande hälsa? Se då till att boka ett möte redan idag!

Senast uppdaterad: 2023-11-03

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!