← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Prehab – att fånga upp och förebygga ohälsa

Prehab – att fånga upp och förebygga ohälsa

Scrolla ner ↓

För arbetsgivare finns många fördelar med att jobba med prehab. Ett proaktivt och tydligt arbete med hälsa upplevs positivt av medarbetarna och kan vara en viktig del i företagskulturen och värderingarna. Dessutom finns tydliga ekonomiska fördelar. Och det handlar om mer än att erbjuda friskvård och motion.

Prehab är ett uttryck som beskriver hur man arbetar förebyggande mot ohälsa. Begreppet är en ordlek av prevention och rehabilitering, och handlar om att ha rätt förhållningssätt och verktyg för att tidigt fånga upp och förebygga ohälsa.

Att arbeta förebyggande har många fördelar. Det är mer lönsamt för företag att arbeta fokuserat och löpande med hälsa, då förebyggande insatser oftast inte behöver vara lika stora som insatserna kan bli när problematiken och ohälsan vuxit sig större.

– Vi brukar säga ett varje satsad krona kan ge mellan två och sex kronor tillbaka. Det handlar inte bara om lägre kostnader för själva sjukersättningen, utan också om färre produktionsstopp och avvikelser, och att det påverkar medarbetarnas engagemang och företagets image positivt, säger Urban Wrangell, som träffar många olika företag i sin roll som kundansvarig på MedHelp Care.

Förebygg ohälsa genom egen omsorg

För medarbetare innebär ett löpande arbete och dialog kring hälsan, att signaler på ohälsa kan fångas upp tidigt. Ofta krävs då färre insatser och mindre förändringar för individen.

– Det gäller att ta eget ansvar och egen omsorg. Äta, träna och sova – ta hand om sig själv. Det är en del i det viktiga förebyggande arbetet. Och att ha en öppen dialog på arbetsplatsen kring frågor kopplade till hälsan.

Prehab på arbetsplatsen

Att arbeta förebyggande är något som alla arbetsgivare behöver göra. Däremot bör man arbeta på olika sätt utifrån sina egna behov och utmaningar.

– Varje arbetsplats har sina förutsättningar. Mycket handlar om ledarnas förmåga – att stötta och leda verksamheten. Många gånger handlar ett förebyggande arbete om att stärka ledare i deras förmåga att leda, säger Urban Wrangell

Förebygg sjuknärvaro

Att arbeta förebyggande handlar om mer än att erbjuda motion och friskvård. Med ett kontinuerligt arbete med tydliga rutiner för uppföljning, blir det förebyggande arbetet hela tiden bättre och säkrare. Det handlar om att mäta, analysera, följa upp, införa åtgärder och att hela tiden hålla kolla på sjukfrånvaron.

– En av de viktigaste åtgärderna för att minska sjukfrånvaron är att skaffa sig en tydlig bild av den. Sjukfrånvaron bör mätas kontinuerligt, på övergripande och individuell nivå. Gör du det här har du stora chanser att agera mot ohälsa på ett tidigt stadium – vilket har stora fördelar för medarbetaren och för arbetsgivaren, säger Urban.

– Det handlar också om att förebygga sjuknärvaro. Det händer hela tiden, att man går till jobbet fast man egentligen inte känner sig helt frisk, fortsätter Urban Wrangell.

Genom MedHelps plattform för digital företagshälsa kan man få en tydlig bild av sjukfrånvaron och på så sätt arbeta preventivt för att förebygga den och identifiera risker för långtidssjukfrånvaro i tid. Frånvarohanteringen är en viktig del i detta arbete som lägger grunden till sjukfrånvarostatistiken som sedan kan ge insikter i hur man kan tackla organisationens utmaningar när det gäller sjukfrånvaro.

Prehab – förebyggande och främjande

Lönsamma företag arbetar ofta både förebyggande och främjande. De arbetar med ledarskapet, stärker grupper och lär ut saker till medarbetare så att de själva får kunskap och kan ta eget ansvar.

– Får man som företag individer att känns sig delaktiga och i nästa steg att visa omsorg mot sig själva och andra, så har man kommit en bra bit på vägen, säger Urban.

Så här arbetar du som arbetsgivare aktivt med prehab

  • Regelbundna och korta avstämningar med medarbetare kring deras hälsa – hur de mår och känner sig.
  • Våga fråga och prata även om psykisk ohälsa och stress.
  • Anpassa insatserna efter individen. En del vill träna, andra vill bli sedda av chefen. Det gäller att vara lyhörd som chef för vad respektive medarbetare behöver för prehab.
  • Håll koll både på sjukfrånvaron och sjuknärvaro. Se till att du vet varför och hur ofta dina medarbetare är sjuka. Och varför de går till jobbet då de är sjuka. Då finns goda möjligheter att tidigt fånga upp signaler och arbeta än mer förebyggande.

Vill du veta mer om hur MedHelp kan hjälpa ditt företag med att arbeta proaktivt med hälsan hos era medarbetare?

Senast uppdaterad: 2023-10-16

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!