← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Företag kan spara miljoner på sänkt sjukfrånvaro

Företag kan spara miljoner på sänkt sjukfrånvaro

Scrolla ner ↓

Sjukskrivningar är en dyr affär. År 2022 landade samhällsnotan för långtidssjukfrånvaro på 71 miljarder kronor. Med andra ord kan ditt företag spara miljonbelopp på sänkta sjukfrånvarotal genom att investera i förebyggande hälsa.

Samhällsnotan för långtidsjukfrånvaro hamnade år 2022 på 71 miljarder kronor, enligt en rapport från Skandia. Denna hisnande siffra baseras på det ekonomiska värde som går förlorat vid långtidssjukfrånvaro och är därför en kostnad som i mångt och mycket betalas av svenska arbetsgivare.

– Höga sjukfrånvarotal har en direkt inverkan på ett företags lönsamhet och konkurrenskraft. Förebyggande åtgärder är därför en fråga som ledningsgrupper och styrelser bör ta på stort allvar, säger Lars Roth, CSO på MedHelp Care.

Detta innebär 1% lägre sjukfrånvaro i pengar

Arbetsgivare uppskattas betala i snitt 100 000 kronor för varje fall av långtidssjukfrånvaro. En sjukskrivning för dessutom ofta med sig fler negativa effekter. Närmsta kollegorna får en ökad börda och riskerar i sin tur hamna i stressrelaterad ohälsa och sjukfrånvaro – en ond cirkel som kräver ännu mer resurser för att brytas. Det mest lönsamma alternativet är därför att sätta in resurser i ett långt tidigare skede.

MedHelp har räknat ut vad ett företag på 500 anställda med en snittlön på 30 000 kronor och en sjukfrånvaro på sex procent kan spara in på en procents sänkt sjukfrånvaro. Svaret blev 2 100 000 kr/år.

Ovan siffra gäller bara en procents minskning. Företag som jobbar systematiskt och proaktivt, som agerar när medarbetare uppvisar tidiga tecken på ohälsa, har goda möjligheter att sänka frånvaron med så mycket som 50 procent. Talar vi hårda nyckeltal kan hälsoinvesteringar därmed få reell positiv effekt på resultaträkningen.

Årlig kostnad för långtidssjukfrånvaro:
- kr
Korttidsjukfrånvaro sjuklönekostnader:
- kr
Produktionsbortfall pga korttidssjukfrånvaro:
- kr
Kostnad adminstrativ chefstid:
- kr
Besparing per år om sjukfrånvaron
minskar med 1%-enhet:
- kr

Psykisk ohälsa – nästan hälften av kostnaderna

Rapporten lyfter även fram en oroväckande trend: psykisk ohälsa ökar stadigt som orsak till långtidsfrånvaro, och är på väg mot en nivå där hälften av all långtidsfrånvaro beror på psykisk ohälsa.

Riskerna bakom ökad psykisk ohälsa är många. Sett ur ett kostnadsperspektiv finns skäl till oro då individer som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ofta har högre risk för lång sjukfrånvaro, återkommande sjukfrånvaro och även förtidspension.

Genom att till exempel investera i “friskfaktorer” på arbetsplatsen kan du som VD undvika att bolaget hamnar i en ohållbar situation, både kostnads – och hälsomässigt.

Ta kontroll över sjukfrånvaron

Då en liten andel av anställda på ett företag tenderar stå för merparten av den totala sjukfrånvaron är det avgörande att fånga upp individer med tidiga signaler på ohälsa i god tid.

MedHelp har med hjälp av årtionden av sjukfrånvarostatistik tagit fram en AI som identifierar personer med tidiga tecken på ohälsa. Systemet är enkelt, säkert och allt baseras på data. På så sätt kan din HR-avdelning och dina chefer jobba mer effektivt med förebyggande hälsa.

Vill du veta mer om hur ni kan ta kontrollen över sjukfrånvaron genom vår Hälsoplattform med AI? Boka ett möte så berättar vi mer!

 

Källa: Samhällskostnaden av längre sjukskrivningar

Senast uppdaterad: 2023-11-21

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!