← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Så arbetar du proaktivt med friskvård och hälsa på företaget

Så arbetar du proaktivt med friskvård och hälsa på företaget

Att må bra är en förutsättning för ett sunt och hållbart arbetsliv och hälsan påverkas självfallet av hur du mår under hela dygnet. Det är därför viktigt att inse att vi behöver arbeta med åtgärder som stöttar medarbetare både privat och på arbetstid.

Ingen ska behöva bli sjuk på sitt jobb. Enligt Försäkringskassan är den psykiska ohälsan den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Ökningen och diagnoserna är likartade för män och kvinnor, men de sjukskrivna kvinnorna är dubbelt så många.

En nulägesanalys som ger en totalbild över företagets arbetsmiljö liksom medarbetarnas hälsa och livsstil gör det lättare att upptäcka risker som kan leda till sjukskrivningar. Underlaget blir din utgångspunkt för att ta reda på vilka insatser för friskvård och  välmående som ska prioriteras.

Vilka åtgärder ska vi satsa på och hur motiveras medarbetarna?

Det finns många olika typer av friskvårdsaktiviteter för företag. Några av medarbetarna kanske vill ha stöd med livsstilsförändrande åtgärder såsom viktminskning eller att sluta röka. Andra kanske behöver genomgång med en ergonom för att förebygga ryggproblem eller andra arbetsrelaterade miljöproblem. En del kanske behöver en tydligare fördelning av arbetsuppgifter eller annat som rör den organisatoriska arbetsmiljön. Ibland kan det vara karriärcoachning eller stresshantering som gör att medarbetarna håller sig friska.

Tänk på att varje individ är unik, har olika behov och triggas av olika saker.

När det gäller den egna hälsan är det viktigt att medarbetaren själv är med och tar ansvar för att fungera så bra som möjligt, både privat och på arbetet.

Friskvård på jobbet – tips

Friskvård måste inte nödvändigtvis handla om motion, det finns så mycket mer som är hälsofrämjande. Här är några exempel:

  • Råd för viktnedgång, kost- och näringsintag
  • Motivation för motion och rörelseglädje
  • Hälsoplanering och hjälp att sluta röka
  • Träning för psykisk balans
  • Mental träning, samtalsstöd och karriärcoachning
  • Ergonomi och arbetsmiljö

Att ha sjukskrivna medarbetare kostar pengar och hälsoarbete som i många fall är avdragsgillt kan förebygga sjuktalen. Se det förebyggande hälsoarbetet som en investering i både medarbetaren men också som investering i företaget.

Snabbfakta – vinster med förebyggande hälsoarbete

Utöver friskare människor och minskad sjukfrånvaro leder att aktivt förebyggande hälsoarbete till:

  • Ökad fysisk arbetskapacitet
  • Förbättrad minneskapacitet och koncentrationsförmåga
  • Bättre återhämtning och stresstålighet

Uppföljning för ökad frisknärvaro

Om man inte har en tydlig plan riskerar friskvårdsarbetet att resultera i träningskort/gymkort till de som är allra friskast och som redan är igång med sin träning och har ett sunt liv. Resterande resurser blir sena insatser i form av rehabilitering till de som redan är sjukskrivna. Om du som chef istället kan arbeta mer individanpassat utifrån de behov som finns är chansen större att insatserna blir mer effektiva.

För att sätta ett rimligt mål kring företagshälsa är det viktigt att kunna jämföra med likartade företag och att sätta säsongsjusterade mål som man följer insatser och åtgärder mot.

Åtgärder och aktiviteter bör anpassas så att de är relevanta givet orsakerna till frånvaron i just ert bolag. Oavsett vilka åtgärder ni vidtar är det viktigt att följa upp arbetet kontinuerligt för att åstadkomma förändringsarbete som är hållbart.

För en personalansvarig som har många arbetsuppgifter och ett stort ansvar är det ibland nödvändigt att ta extern hjälp för att lyckas. Oavsett om ni väljer att komma igång själva eller om ni tar extern hjälp är det viktigt att komma ihåg att alla människor är unika och att det är viktigt att skapa sig kunskap om nuläget för att veta vilka åtgärder som blir mest framgångsrika. Stötta och motivera medarbetarna och följ upp arbetet för att se om det ger resultat eller om ni behöver göra justeringar.

Behöver ni ett verktyg som hjälper er att få en bra överblick och analys över sjukfrånvaron på er arbetsplats? Vi gör vardagen enklare för både chefer och medarbetare med sjukanmälan och sjukvårdsrådgivning och samtidigt som du får en överblick över hur organisationen mår.

Kontakta oss för att boka ett möte så berättar vi mer om hur det fungerar.


Senast uppdaterad: 2023-10-27

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?