Så arbetar du proaktivt med friskvård och hälsa på företaget

Välbefinnande på arbetsplatsen ökar förutsättningarna för att sänka sjukfrånvaron och höjer prestationen och produktiviteten. På de flesta arbetsplatser inser man fördelen med att satsa på hälsofrämjande åtgärder för att arbeta  proaktivt för att medarbetarna ska må bra. Ingen ska behöva bli sjuk på sitt jobb!

Enligt Försäkringskassan är den psykiska ohälsan är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Ökningen och diagnoserna är likartade för män och kvinnor men de sjukskrivna kvinnorna är dubbelt så många.

Vad kan du som personalchef göra för att minska antalet sjukskrivna och arbeta mer proaktivt?

Att må bra är en förutsättning för ett sunt och hållbart arbetsliv. Hälsan påverkas av hur du mår under hela dygnet. Det är därför viktigt att inse att vi behöver arbeta med åtgärder som stöttar medarbetare till ett hälsosamt liv både privat och på arbetstid.

Ta reda på hur medarbetarna mår och vad som kan göras för att skapa förutsättningar som stöttar dem till ett sundare liv, både fysiskt och psykiskt.

Kunskap om nuläget

För att lyckas behöver du som personalchef skaffa dig kunskaper om hälsoläget på arbetsplatsen. Genom att göra en nulägesanalys för att skapa sig en totalbild över områdena arbetsmiljö, hälsa och livsstil, blir det lättare att upptäcka både arbetsrelaterade och andra risker som kan leda till sjukskrivningar. Underlaget blir din utgångspunkt för att ta reda på vilka resurser som ger bäst resultat med friskvårdsarbete och välmående på er arbetsplats.

Vilka åtgärder ska vi satsa på och hur motiveras medarbetarna?

Satsa på aktiviteter utifrån vad ni kommit fram till i kartläggningen. Tänk på att varje individ är unik, har olika behov och triggas av olika saker. 

 • Några av medarbetarna kanske behöver hjälp med livsstilsförändrande åtgärder såsom viktminskning eller att sluta röka.
 • Andra kanske behöver genomgång med en ergonom för att förebygga ryggproblem eller andra arbetsrelaterade miljöproblem.
 • En del kanske behöver en tydligare fördelning av arbetsuppgifter eller annat som rör den organisatoriska arbetsmiljön.
 • Ibland kan det vara karriärcoachning eller stresshantering som gör att medarbetarna håller sig friska.

När det gäller den egna hälsan är det viktigt att medarbetaren själv är med och tar ansvar för att ändra sina levnadsvanor för att fungera så bra som möjligt, både privat och på arbetet.

Friskvård – mycket mer än motion 

Friskvård måste inte nödvändigtvis handla om motion, det finns så mycket mer som är hälsofrämjande. Här är några exempel:

 • Råd för viktnedgång, kost- och näringsintag
 • Motivation för motion och rörelseglädje
 • Hälsoplanering och hjälp att sluta röka
 • Träning för psykisk balans
 • Mental träning, samtalsstöd och karriärcoachning
 • Ergonomi och arbetsmiljö

Att ha sjukskrivna medarbetare kostar pengar och hälsoarbete som i många fall är avdragsgillt kan förebygga sjuktalen. Se det förebyggande hälsoarbetet som en investering i både medarbetaren men också som investering i företaget.

Här är Skatteverkets exempel på motions- och friskvårdsförmåner som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt.

Snabbfakta – Vinster med förebyggande hälsoarbete:

 • Minskad sjukfrånvaro, friskare personal, förebyggande av sjukdom
 • Ökad fysisk arbetskapacitet
 • Förbättrad minneskapacitet och koncentrationsförmåga
 • Bättre återhämtning och stresståligare medarbetare 

Risker med ett icke genomarbetat hälsoarbete

Om man inte har en tydlig plan riskerar friskvårdsarbetet att resultera i träningskort/gymkort till de som är allra friskast och som redan är igång med sin träning och har ett sunt liv. Resterande resurser blir sena insatser i form av rehabilitering till de som redan är sjukskrivna. Om du som personalchef istället kan arbeta mer individanpassat utifrån de behov som finns är chansen större att insatserna blir mer effektiva.

Uppföljning för långsiktigt välmående och friskvård

Oavsett vilka åtgärder ni vidtar är det viktigt att följa upp arbetet kontinuerligt för att åstadkomma ett långsiktigt och proaktivt förändringsarbete som är hållbart. Du som personalchef har en nyckelroll i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteterna för företagets hälso- och friskvårdsarbete. Med en friskvårdspolicy är det lättare att följa planen och på så vis lättare att uppnå bättre resultat med hälsoarbetet. Du kan vara med och bidra till att medarbetarna hittar balans i livet. Det ska vara roligt att gå till jobbet, vara på jobbet men också att gå från jobbet efter arbetspassets slut! 

Sammanfattning

För personalchefen som har många arbetsuppgifter och ett stort ansvar är det ibland nödvändigt att ta extern hjälp för att lyckas. Oavsett om ni väljer att komma igång själva eller om ni tar extern hjälp är det viktigt att komma ihåg att alla människor är unika och att det är viktigt att skapa sig kunskap om nuläget för att veta vilka åtgärder som blir mest framgångsrika. Stötta och motivera medarbetarna och följ upp arbetet för att se om det ger resultat eller om ni behöver göra justeringar.

Behöver du som personalchef egen stöttning för att komma igång med ett aktivt hälsoarbete rekommenderar jag att du laddar ner vår guide ”Coacha cheferna via rätt verktyg till en hälsosam arbetsplats”.

Behöver ni också ett verktyg som hjälper er att få en bra överblick över sjukfrånvaron på er arbetsplats? Vi gör det enklare för både chefer och medarbetare med smarta verktyg och sjukvårdsrådgivning när era medarbetare blir sjuka.

Kontakta oss för att boka ett möte så berättar vi mer om hur det fungerar.

Guide

Coacha cheferna via rätt verktyg till en hälsosam arbetsplats

Vilka utmaningar står arbetsgivare (HR-personal och chefer) för när det kommer till ohälsa, sjukfrånvaro, sjuknärvaro arbetsanpassning och rehabilitering?

Vi har tagit fram en guide som ger dig tips på hur du coachar cheferna via rätt verktyg för en hälsosam arbetsplats.

 • HR-avdelningarnas och chefernas utmaningar med ohälsa
 • Rehabplan – plan för återgång i arbete
 • Rehab är en del av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Gör det enkelt
Fyll i dina uppgifter i formuläret här på sidan för att ladda ner guiden!