← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Vad innebär 1% sänkt sjukfrånvaro i rena pengar – egentligen?

Vad innebär 1% sänkt sjukfrånvaro i rena pengar – egentligen?

Scrolla ner ↓

Ingen vinner på sjukfrånvaro. Trots det slarvar många företag med det förebyggande arbetet och det är dyrare än vad man kan tro. Så vad kostar sjukfrånvaron egentligen, och hur vänder du trenden?

Sjukfrånvaro – en dyr affär

Det räcker inte att räkna på sjuklönen. Kom ihåg att inkludera produktivitetsbortfall, overheadkostnader, rekrytering av ersättare och rehabilitering när du sammanställer era frånvarokostnader.

Glöm inte heller bort att andra medarbetare ofta får bära en extra stor börda vid sjukfrånvaro vilket ökar risken för stressproblematik hos dem. Dessutom får HR-personal och chefer lägga mycket tid på att lösa problem, och tid är som bekant pengar.

En ond spiral är svår att bryta, och tyvärr saknar många arbetsgivare både de rätta verktygen och kunskapen. Grafiken nedan visar hur få HR-chefer som faktiskt arbetar preventivt med företagshälsovård enligt vår senaste HR-rapport.

Enligt Linköpings universitet kostar en långtidssjukskrivning kostar i snitt 100 000 kronor för ett företag, så 100 fall på ett år skulle kosta dem 10 miljoner kronor.

Totalt står 7% av medarbetarna för hela 60% av sjukfrånvarodagarna. Vilket innebär att få individer står för en stor del av kostnaderna för sjukfrånvaro. Nyckeln till att sänka sjukfrånvarokostnaderna är alltså att identifiera individer med tidiga tecken på ohälsa och sätta in preventiva insatser för att förhindra att dessa individer går in i långtidssjukfrånvaro.

Med preventiva insatser i god tid så blir skillnaden tydlig. Utan åtgärder går ca 50% av individerna som uppvisat tecken på ohälsa in i långtidssjukfrånvaro. Men genom att jobba med preventiva insatser hos dessa individer kan man halvera antalet långtidssjukskrivningar.

Vad blir det i rena pengar?

Dags för ett räkneexempel:

Om ett företag skulle sänka sin sjukfrånvaro med 1% skulle de spara 3 450 000 kr/år. Vad säger det här oss egentligen? Jo, att det finns enkla pengar att spara med preventiva insatser och ett systematisk arbetsmiljöarbete. Det blir helt enkelt en win-win. Företaget förlorar inte onödiga pengar och får samtidigt friskare och gladare medarbetare.

Vill du veta hur mycket ditt företags kan spara på att sänka sin sjukfrånvaro? Testa vår räknekalkyl nedan:

Årlig kostnad för långtidssjukfrånvaro:
- kr
Korttidsjukfrånvaro sjuklönekostnader:
- kr
Produktionsbortfall pga korttidssjukfrånvaro:
- kr
Kostnad adminstrativ chefstid:
- kr
Besparing per år om sjukfrånvaron
minskar med 1%-enhet:
- kr

Ha en tydlig policy – och våga säga till

Ju längre någon är borta från sitt arbete, desto svårare är det att komma tillbaka, och desto dyrare blir det för företaget. De arbetsgivare som har en tydlig uppföljarstruktur i sin organisation lyckas oftast bättre med att få tillbaka sina medarbetare.

Skapa en rehabplan tillsammans med individen för att få en så hälsosam återgång som möjligt, där medarbetaren vet vilka förväntningar och krav som finns.

Men ännu viktigare är det preventiva arbetet. Att chefer och HR-personal har rätt kunskap och en tydlig policy för att i tid kunna upptäcka när någon befinner sig i riskzonen. Då krävs det också att de har auktoritet för att våga säga till en medarbetare som kanske inte själv har insett allvaret, eller som helt enkelt struntar i signalerna.

Jobba proaktivt – spara miljoner

  • Lämna ingen i sticket utan arbeta istället proaktivt med företagshälsan.
  • Identifiera individer med tidiga tecken på ohälsa. Skaffa ett digitalt verktyg för att hålla ordning på er sjukfrånvaro och se trender i statistiken. På så sätt upptäcker ni problemen tidigt.
  • Erbjud sjukvårdsrådgivning till de som sjukanmäler sig för att fånga upp bakomliggande problematik.

Vill du veta mer om hur du kan jobba proakivt med företagshälsan? Boka ett möte med oss så berättar vi mer!

Senast uppdaterad: 2023-10-12

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?