Ny rapport: Så kan HR få ner ohälsan i tid

Dela

HR-rapport 2022

Det hybrida arbetslivet gör det mer komplicerat att fånga upp medarbetarnas tidiga tecken på ohälsa. Nära hälften av HR-cheferna menar att det är svårt att upptäcka ohälsa i tid bland dem som arbetar hemifrån, enligt en ny rapport.

Arbetslivet genomgår ett skifte där möjligheten att jobba hemma vissa dagar i veckan införs på många arbetsplatser. Som chef är det inte längre en självklarhet att möta medarbetarna på daglig basis.
– Den mänskliga kontakten innebär fördelar som delvis försvinner, som möjligheten att se och känna av individen och föra ett samtal. Alla människor är förstås sjukskrivna ibland, men det är viktigt ur ett organisationsperspektiv att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera riskbeteenden som kan leda till längre sjukskrivningar, säger Tobias Ekros, vd på Medhelp Care.

Tidiga tecken

Om man upptäcker tidiga tecken på ohälsa kan man också sätta in preventiva insatser.
– Företagshälsovården har många kompetenser som de kan erbjuda i förebyggande syfte, som till exempel samtalsstöd eller hjälp med ergonomi. Om problemet finns i ledarskapet kan företaget sätta in ledarskapsutbildningar för att förbättra den psykosociala hälsan i arbetsgruppen, säger Tobias Ekros.

Men bland svenska företag och organisationer är det relativt få som sätter in företagsvården i förebyggande syfte. I en ny rapport från Medhelp Care, baserad på intervjuer med drygt 300 HR-chefer, svarar 4 av 10 att de aldrig eller sällan använder företagshälsovården förebyggande. Här utgör den hybrida arbetsplatsen en utmaning. Nära hälften av HR-cheferna menar att det är svårt att upptäcka ohälsa i tid bland dem som arbetar hemifrån.

Kostsamma sjukskrivningar

Långtidssjukskrivningar kan bli kostsamma, utöver sjuklönen tillkommer kostnader för vikarier, övertid för andra medarbetare, ökad administration och eventuella störningar i produktionen. Rehabiliteringen kostar ofta mer än att arbeta främjande och förebyggande med hälsa.
– Nyckeln i ökad frisknärvaro är att arbeta datadrivet och möjliggöra för företagshälsovården att arbeta preventivt, säger Tobias Ekros.

Med ett digitalt sjukfrånvarosystem, som det Medhelp Care erbjuder, kan man följa sjukfrånvaron i realtid och fånga upp tidiga signaler.
– Realtid är viktigt för att man ska hinna se mönstren tidigt. Sjukfrånvarosystemet aggregerar datan och visar om man har problem i specifika delar av organisationen. Det kanske är många som känner sig stressade i en arbetsgrupp, eller många på en sajt som har liknande ergonomiska bekymmer, som återkommer. Då visar systemet det och man kan agera snabbt.

Medhelp Care håller också på att utveckla funktionen snabba undersökningar i systemet. Då kan HR skicka ut frågor som ”Hur mår du i dag?”
”Det blir ett sätt att kombinera sjukfrånvarograden i kombination med vad medarbetarna själva säger om sitt mående. Företaget bestämmer hur ofta”, säger Tobias Ekros.

Sjuknärvaro

Ett annat fenomen att vara uppmärksam på vid hemarbete är sjuknärvaro, när medarbetare jobbar fast de är sjuka. Så många som 6 av 10 HR-chefer anger att organisationen saknar rutiner och system för att upptäcka och hantera medarbetare som arbetar trots att de är sjuka.
”Att medarbetare arbetar fast de är sjuka kan verka bra på kort sikt men långsiktigt kan det leda till längre sjukskrivningar, eftersom individen inte tar sig tid att vila att och rehabilitera sig. Det kan också innebära lägre effektivitet över lång tid”, säger Tobias Ekros.

Han menar att investeringen i en plattform som erbjuder frånvarorapportering i realtid, sjukvårdsrådgivning, statistik och rehabstöd inte bara är ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna på lång sikt, utan också ett sätt att bli en mer attraktiv arbetsgivare.
– De flesta företag har förstått nyttan i att erbjuda förmåner som träningskort. Det här är ett annat sätt att måna om medarbetarnas hälsa och erbjuda dem rådgivning med en legitimerad sjuksköterska när de är sjuka.”

3 vägar till friskare medarbetare i det hybrida arbetslivet

Medhelp Cares vd Tobias Ekros tipsar:

1. Skaffa rutiner för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Ta gärna hjälp av en digital plattform för detta.

2. Koppla in företagshälsovården i förebyggande syfte. Det finns mycket att vinna, både för företaget och medarbetaren, på preventiva åtgärder.

3. Minska sjuknärvaron. Bygg upp rutiner för att medarbetarna ska kunna vila och återhämta sig när de är korttidssjuka så att de inte ”maler ner sig” och blir långtidssjuka.

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd bland 307 HR-ansvariga och HR-chefer av YouGov på uppdrag av MedHelp Care AB. 200 av företagen har över 200 anställda, 105 under 200. I denna rapport är data baserat på organisationer med 200 anställda eller fler. HR-ansvariga är definierade som anställda med stort/mycket stort ansvar för organisationens HR-frågor. Undersökningen genomfördes under perioden 13-25 oktober 2021.

(Siffror i grafer kan i vissa fall på grund av avrundning av decimaler summera till 99 eller 101 %)

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?