← Alla artiklar
Start Kunskapsbank 5 råd till chefen när det gäller att se och hantera tidiga signaler på ohälsa

5 råd till chefen när det gäller att se och hantera tidiga signaler på ohälsa

Scrolla ner ↓

Som chef ska du vara uppmärksam och reagera på tidiga signaler på ohälsa hos dina medarbetare. Målet är att skapa en arbetsplats där människor trivs och mår bra och inte blir sjuka eller skadade av sitt arbete. Men hur ska man veta om något brister, och kunna ta tag i det i tid? Vi ger dig några råd på vägen.

Det förebyggande hälsoarbetet är lika viktigt i det lilla familjeföretaget som i den stora globala koncernen. Det handlar om att uppmärksamma risker och anpassa arbetet, innan risker blir till ohälsa eller olyckor.

Vi har formulerat 5 råd till chefen när det gäller att se och hantera tidiga signaler på ohälsa:

  1. Lyssna, var lyhörd och ha nära dialog med dina medarbetare.
  2. Var observant och notera förändringar över tid.
  3. Var uppmärksam och agera i tid. Avvikande beteende eller upprepad frånvaro? Ta reda på orsaken.
  4. Vid tidiga signaler som beteendeförändring eller upprepad frånvaro, prata med medarbetaren och gör en handlingsplan.
  5. Följ upp och säkerställ att utvecklingen går åt rätt håll. Dokumentera!

Kunskap viktigt vid förebyggande arbete av sjukfrånvaro

En förutsättning för att kunna arbeta förebyggande är kunskap om läget i den egna organisationen och tydlig dokumentation av avvikelser. MedHelps plattform för digital företagshälsa ger en faktabaserad bild av sjukfrånvaron och hjälper chefer, HR och ledning att arbeta proaktivt och förebyggande.

I plattformen samlas statistik över sjukfrånvaron på individuell och aggregerad nivå vilket ger en bild av dess omfattning, var den förekommer och vad den beror på. Det är lätt att se avvikelser över tid, eller om någon har upprepad korttidsfrånvaro. Till exempel kan man upptäcka risker för ryggbesvär som kan åtgärdas med ergonomi, avlastning eller hjälpmedel, innan det leder till sjukfrånvaro.

Vid tidiga tecken på ohälsa, som till exempel upprepad frånvaro skickas ett meddelande till chefen att agera genom till exempel hälsosamtal eller att ta fram en rehabplan. Tydlig dokumentation och påminnelser gör det lättare att veta vilka åtgärder som ska sättas in, göra det i tid, och på så sätt arbeta långsiktigt och förebyggande. Resultatet blir ett enklare och mer effektivt förebyggande arbete, mer välmående medarbetare, lägre sjukfrånvaro och effektivare rehabilitering.

Vill du läsa vad våra kunder tycker om MedHelps plattform för digital företagshälsa? Läs våra case här

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?