← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Öka företagets lönsamhet med smart sjukvårdsrådgivning

Öka företagets lönsamhet med smart sjukvårdsrådgivning

Du och medarbetarna har samma mål: att alla är friska, nöjda och produktiva på jobbet. Därför är det dags att sluta släcka bränder och jobba mer förebyggande med sjukvårdsrådgivning. Det ger trygga medarbetare och nöjda chefer, men hur bidrar det egentligen till företagets lönsamhet?

Lämna ingen i sticket

När ohälsan slår till är kunskap makt. Att ligga hemma och vänta på bättre tider löser sällan problemet. Kanske ger den anställda upp efter 45 min telefonkö till 1177 eller låter bli att gå till primärvården för “äsch, det är väl inte så farligt”. Viktig information försvinner på vägen och era kostnader för sjukfrånvaro drar snabbt iväg. Ni behöver därför erbjuda egen sjukvårdsrådgivning där den anställda får rätt hjälp direkt.

Dessutom står några få medarbetare för en stor del av sjukfrånvaron och hälften av medarbetarna i riskgruppen kommer bli långtidsfrånvarande någon gång. Med egen sjukvårdsrådgivning kan ni halvera antalet som hamnar i långtidsfrånvaro eftersom ni identifierar och stöttar era riskindivider i tid.

Så funkar sjukvårdsrådgivning för företag

När medarbetaren sjukanmäler sig kopplas den direkt till en av företagets sjuksköterskor. Den anställda får personspecifika råd för att tillfriskna på bästa sätt, eller blir hänvisad till rätt vårdkontakt för vidare bedömning. Syftet är att hjälpa individen få omedelbar insikt om problematiken, hantera den på bästa sätt och därför bli frisk snabbare.

Eftersom sjukvårdsrådgivningen är kopplad till företaget fångar ni upp individer med tidiga tecken på ohälsa och får samtidigt tillgång till värdefull information om varför medarbetaren är sjuk. Det datadrivna arbetssättet ger sjuksköterskan direkt tillgång till den vårdsökandes frånvaromönster och anpassar rådgivningen därefter. Tack vare det kan ni tidigt se riskmönster och sätta in rätt åtgärder.

Så bidrar sjukvårdsrådgivning till din lönsamhet

1. Går till botten med problematiken

Vet ni hur mycket sjukfrånvaron kostar er under ett år? En studie från Linköpings universitet visar att varje sjukskrivningsfall ger 100.000 kr i produktionsförlust. I kontext betyder det att 50 långtidssjukskrivningar kan ge upp till 5 miljoner kr i oplanerade kostnader.

Av den anledningen är det viktigt att gå till botten med problematiken. Är den trötta medarbetaren hemma på grund av en förkylning, eller är det tecken på psykisk ohälsa som kan leda till långtidsfrånvaro? Hanteringen måste anpassas efter sammanhanget. Med egen sjukvårdsrådgivning får ni direkt en förståelse för hälsorisken och samordnar med berörda chefer.

2. Hjälper till att identifiera tidiga tecken på ohälsa 

Har ni koll på vilka individer som uppvisar tidiga tecken på ohälsa? Till exempel så kan ni upptäcka psykisk ohälsa genom det repetitiva frånvaromönster. Det börjar med 3 dagar sjukfrånvaro ena veckan, 2 dagar veckan efter, och så rullar det på tills det tar stopp. För ni inte statistik missar ni viktiga samband.

När ni identifierar era riskindivider kan ni sätta in hälsofrämjande insatser och halvera antalet som hamnar i en långtidssjukfrånvaro. Du kan alltså gå från 50 långtidssjukskrivna till 25, vilket i rena pengar är en besparing på 2,5 miljoner kronor. Om den anställda istället är i kontakt med företagets sjukvårdsrådgivning får ni god förståelse för den bakomliggande problematiken. Däri ligger den stora vinsten både för företaget och individen.

3. Förebygger bränder (istället för att bara släcka dem)

Slutligen är det viktigt att poängtera lönsamheten av proaktivt arbete. Vilka insatser gör ni idag? När ohälsan väl slår till skenar kostnaderna snabbt. Att förlita sig på ett friskvårdsbidrag som förebyggande åtgärd är alldeles för sårbart. Det är givetvis en viktig insats men förebygger sällan allvarlig problematik.

Satsa istället på ett bredare stöd. Digital företagshälsa med sjukvårdsrådgivning bidrar till att de anställda kommer tillbaka till jobbet snabbare och förbättrar er insyn. Samtidigt förenklar det databaserade arbetet för era chefer som på goda grunder kan sätta in rätt åtgärder. Resultatet blir ett socialt hållbart företag med trygga anställda och ökad lönsamhet.

Vill ni få fler tips på hur ert företag kan minska sjukfrånvaron och jobba effektivare med sjukvårdsrådgivningen för medarbetarna? Ladda ner årets HR-rapport här!

Senast uppdaterad: 2023-10-27

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?