← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Hybrida arbetsplatsen sätter press på arbetsmiljöfrågorna

Hybrida arbetsplatsen sätter press på arbetsmiljöfrågorna

Scrolla ner ↓

Att mixen av distansarbete och kontorsjobb har ställt arbetsmiljöfrågorna på sin spets skulle nog de flesta chefer hålla med om. Sällan har vi varit utsatta för en så stor press och osäkerhet som under pandemin. Och hälsorelaterade arbetsmiljöfrågor har legat högt på dagordningen. När vi nu går in i en tid av hybridlösningar är det viktigt att företag behåller sitt hälsofokus och sätter tydliga ramar som motar sjukfrånvaron i grind. 

Det som redan har börjat kallas för det nya arbetslivet innebär bland annat att många jobbar från olika platser och vid olika tidpunkter. Att ha möjlighet att jobba på distans har många fördelar. Samtidigt pekar flera studier på att det också leder till utmaningar när det gäller medarbetarnas hälsa och välmående.

Svårt att hålla koll på medarbetarnas hälsa på distans

Fler medarbetare på distans gör det svårare för arbetsgivarna att ha koll på arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala. Och även om många gillar att arbeta på distans finns stor risk att arbetsmiljön hemma är sämre än på kontoret. Det gäller till exempel:

  • Ergonomi: De som arbetar hemifrån har sällan ergonomiska kontorsmöbler, och det är vanligt att hemarbetaren tar färre pauser. Detta kan leda till trötthet och värk i till exempel rygg och nacke.
  • Stress och psykosociala problem: Många HR-chefer vittnar om att stress, utbrändhet, isolering och ensamhet har ökat under pandemin. Bland de bakomliggande orsakerna finns stress av att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig även efter avklarade arbetstimmar. Dessutom påverkar brist på social samvaro den psykosociala arbetsmiljön, vilket i sin tur kan göra det svårare att hantera stressiga situationer.
  • Sjuknärvaro: Den som arbetar på distans tenderar oftare att arbeta trots att hen är sjuk. Det kanske kan verka som en bra lösning för stunden. Men om ohälsan ignoreras kan det leda till försämrad produktivitet och ytterligare försämrad hälsa. Vilket i sin tur kan leda till långtidsfrånvaro som blir dyrt för såväl individen som företaget.

Även om medarbetare själva väljer att arbeta hemifrån kan det alltså finnas vissa arbetsmiljöfrågor för arbetsgivare att se upp med, och hålla koll på.

Det gäller att hålla koll på organisationens hälsoläge

I hybridkontorens tid blir det dessutom ännu viktigare än tidigare att som arbetsgivare ha koll på hälsoläget i den egna organisationen. Det vill säga att man har en bra överblick över hälsoläget med ett system och rutiner för att upptäcka risker för skador och ohälsa och hantera sjukfrånvaro innan den leder till kostsam långtidsfrånvaro för företaget.

Nyckeln till framgång kan vara att ha ett system och struktur för kommunikationen med medarbetarna och säkerställa att de snabbt får svar på hälsorelaterade frågor när det behöver.

Extern sjukvårdsrådgivning avlastar cheferna

Tillgång till sjukvårdsrådgivning för medarbetarna per telefon avlastar cheferna och kan ge svar på frågor om allt från restriktioner till smittorisker, bedömning av symtom och rådgivning.

Stöd finns att hämta i digitala tjänster

Att enkelt få en tydlig lägesbild över sjukfrånvaro, ohälsoorsaker och hur ofta någon är borta är en förutsättning för att arbeta proaktivt och fånga upp problem innan de blir för stora. Det är också viktigt att förstå om någon är sjuk men ändå arbetar, eftersom det kan skapa ett mörkertal kring det faktiska hälsoläget. Något som i längden innebär ökad risk för ohälsa, sjukfrånvaro och högre kostnader.

MedHelps plattform för digital företagshälsa underlättar arbetsmiljöarbetet genom att samla ihop all data och information kopplat till hälsa och sjukfrånvaro på ett överskådligt sätt. Plattformen är molnbaserad vilket gör den lättåtkomlig oavsett var chefen eller medarbetaren befinner sig.

Vill du veta mer om hur MedHelp kan hjälpa ditt företag med utmaningarna med den hybrida arbetsplatsen?


Senast uppdaterad: 2023-12-05

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?