← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Sjukfrånvaron ökar igen – tre goda råd för att minska den

Sjukfrånvaron ökar igen – tre goda råd för att minska den

Scrolla ner ↓

Sjukfrånvaron ökar och vanligast är psykiatriska diagnoser, och en stor del handlar om arbetsrelaterad stress. Den goda nyheten är att det går att påverka utvecklingen, bland annat genom ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete, ett strukturerat arbete för att upptäcka tidiga signaler, och sjukvårdsrådgivning till den som är sjuk. Här ger vi goda råd för att lyckas.

Sjukfrånvaron ökar och har under våren legat högre än vid de tidigare rekordnivåerna från 2016 och 2005 – 2007. Ökningen har skett både bland kvinnor och män, och kvinnors sjukfrånvaro är fortfarande betydligt högre än mäns. Av alla pågående sjukfall berodde nästan hälften på psykiatriska diagnoser och det är också den diagnos som ökat mest de senaste åren. Reaktion på svår stress är en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna. Enligt Försäkringskassan kan en stor del av sjukskrivningarna i psykiatriska diagnoser kopplas till dålig arbetsmiljö.

Höga kostnader och andra konsekvenser av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro kostar svenska företag minst 20 miljarder kronor varje år, och påverkar både den som drabbas, kollegor och organisationen som helhet. Ett enda fall av långtidssjukfrånvaro kostar i genomsnitt en arbetsgivare minst 100 000 kronor. Förutom kostnaden för själva sjukperioden innebär en sjuk medarbetare andra förluster. Produktionen saktas ned, och att hitta en eventuell ersättare innebär nya kostnader. En sjuk medarbetare kan också innebära ökad arbetsbelastning för kollegorna. Det finns därför många skäl att arbeta förebyggande för att undvika eller minska sjukfrånvaron.

AI kan användas för att förutse sjukfrånvaro

Idag vet vi att det är en mindre grupp som står för större delen av sjukskrivningarna. I genomsnitt blir var tionde anställd långtidssjuk, och de står för 60 procent av sjukfrånvarodagarna. Så ett arbete för att upptäcka signaler och kunna se vilka som kommer att behöva ett visst stöd kan göra stor skillnad för den totala sjukfrånvaron.

Utifrån denna kunskap har MedHelp Care utvecklat en AI-modell som kan förutse framtida ohälsa och långtidssjukfrånvaro. Den bygger på sjukfrånvarodata tre år tillbaka i tiden och innebär en möjlighet för arbetsgivare att redan vid första sjukdagen kunna förutse långtidssjukfrånvaro, agera förebyggande åtgärder och lägga resurserna där de bäst behövs.

Sjukvårdsrådgivning minskar sjukfrånvaron

En åtgärd som visat sig vara effektiv för att undvika eller förkorta sjukfrånvaro är personlig sjukvårdsrådgivning till anställda. MedHelps data och erfarenhet visar att snabb och lättillgänglig sjukvårdsrådgivning kan korta sjukfrånvaron. Om människor kan få råd och behandling tidigt när de blir sjuka, kan det förhindra att mindre sjukdomar förvärras och leder till längre frånvaro från arbetet.

3 goda råd för att minska sjukfrånvaron långsiktigt:

  1. Grunden är det systematiska arbetsmiljöarbetet, som alla arbetsgivare ska bedriva.Det innebär att arbetsgivare och medarbetare arbetar tillsammans för att förebygga arbetsrelaterade risker, upptäcka tidiga signaler på ohälsa och skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö, genom att systematiskt identifiera och bedöma risker, vidta åtgärder för att eliminera eller minska riskerna, och följa upp och utvärdera arbetsmiljöåtgärderna.
  2. Ta hjälp av moderna digitala verktyg och AI för att hålla koll på sjukfrånvaron, upptäcka tidiga signaler, förutse vilka som riskerar bli långvarigt sjuka och ge stöd till både medarbetare och chefer. Det ger möjlighet att börja arbeta förebyggande innan sjukfrånvaron uppstår, eller att korta pågående sjukfrånvaro.
  3. Erbjud dina anställda en tjänst för personlig sjukvårdsrådgivning, inför och under sjukfrånvaro. Genom personliga råd från en legitimerad sjuksköterska kan den som är sjuk få råd om egenvård i stället för att behöva uppsöka en vårdenhet, få vägledning om rätt vårdenhet om ett besök behövs, och råd om sjukfrånvaron drar ut på tiden.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta systematiskt med hälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen, upptäcka tidiga signaler på ohälsa och hjälpa anställda som riskerar bli eller redan är sjukskrivna? Kontakta oss på MedHelp så berättar vi mer.

Senast uppdaterad: 2023-11-28

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?