← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Datadrivet hälsoarbete ger tydliga resultat och lägre kostnader

Datadrivet hälsoarbete ger tydliga resultat och lägre kostnader

Scrolla ner ↓

Hälsofrågor står högt på agendan hos företagen med all rätta då sjukfrånvaro kostar svenska arbetsgivare mer än 20 miljarder kronor om året. Samtidigt har många dålig koll på vad som kan anses vara en normal nivå på sjukfrånvaro och vad sjukfrånvaron kostar företaget i form av sjuklöner och produktionsbortfall. Det riskerar leda till investeringar i hälsoinsatser med oklar effekt. Så behöver det inte vara.

Det är hög tid att använda tillgängliga metoder för att jobba datadrivet med företagets hälsa. Utifrån egen data, om historik och nuläge samt branschstatistik, kan företag fatta mer välgrundade beslut och nå mätbara resultat. När det gäller företagshälsa handlar det om att öka frisknärvaron, förkorta korttidssjukfrånvaron och tidigt upptäcka mönster som leder till långtidssjukfrånvaro, samt att arbeta strukturerat med dem som trots allt blir sjukfrånvarande under lång tid så att de så snabbt som möjligt kan komma tillbaka till arbetet. Detta arbetssätt leder till friskare medarbetare samtidigt som kostnaderna för sjuklöner, vikarier och produktionsbortfall minskar.

Vikten av det egna hälsoarbetet

En undersökning bland 200 HR-chefer som MedHelp genomfört visar att nära 8 av 10 HR-chefer säger att hälsofrågorna är högt prioriterade, samtidigt är det många som inte vet hur stor sjukfrånvaron är eller vad den beror på.

– Vi ser att medarbetarnas hälsa står högt på agendan, men många saknar bra möjligheter att mäta och analysera sitt eget hälsoarbete. Med en dålig bild av utgångsläget och bristande kunskap om faktorer som påverkar företagets situation blir det svårt att veta vilka åtgärder som behövs för att skapa en friskare organisation. Samtidigt har hälsoläget direkt effekt på företagets produktivitet och lönsamhet, något som inte bör underskattas, säger Lars Roth, produkt- och strategichef på MedHelp.

Enligt MedHelps undersökning har drygt hälften av företagen ett övergripande system för att ha koll på sjukfrånvaron. Vissa har olika lösningar i olika delar i företaget och andra har inget system alls. Information om sjukfrånvaro är dessutom känsliga personuppgifter som ska hanteras enligt GDPR, och här brister många företag.

Datadrivet hälsoarbete ger effekt på lång sikt

Att arbeta datadrivet bidrar till kontinuerlig förbättring, bättre resultat och lägre kostnader. Resurserna används där de bäst behövs, och man gör mer av det som fungerar och mindre av det som fungerar mindre bra, eller inte alls fungerar – allt baserat på egen data. Det finns forskning som visar att företag som arbetar datadrivet och använder ”big data” har ökat vinsten med 8–10 % och minskat de totala kostnaderna med 10 %.

– Istället för att göra insatser som man antar är bra, är datadrivet hälsoarbete ett arbetssätt där data ligger till grund för besluten. Översatt till arbete med företagets hälsoläge, så handlar det om att utifrån både egen data och macrodata om ohälsa och sjukfrånvaro kunna identifiera risker för både kort och lång sjukfrånvaro och i realtid se mönster som kan leda till mer allvarlig sjukdom eller kostsam långtidsfrånvaro, säger Lars Roth.

Datadrivna insikter vid hälsoarbete

En grundläggande förutsättning för att arbeta datadrivet är att man hämtar in och framgångsrikt hanterar data. När det gäller företagets hälsoläge handlar det om information om när medarbetare är sjuka, varför, hur ofta, och vilka risker för ohälsa eller arbetsskador som rapporteras in.

En annan förutsättning är att alla uppgifter lagras i system som gör det möjligt att enkelt få ut sjukfrånvarostatistik, göra analyser och följa upp resultat. Eftersom data om medarbetarnas hälsoläge är känsliga personuppgifter är det också helt nödvändigt att alla uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

– Tidigare har många beslut nog fattats utifrån en tro, ett antagande eller magkänsla om vad som ska fungera. Nu finns möjligheter att få bättre koll på hälsoläget och samtidigt se att de insatser som görs för att förbättra hälsoläget också ger resultat. Det går att mäta att sjukfrånvaron går åt rätt håll, säger Lars Roth.

Det datadrivna arbetssättet ger också ett bra underlag för dialog mellan medarbetare och chef. Tillsammans kan man gå igenom nuläge och historik, om det är så att en medarbetare ofta är sjuk blir det enklare att tala om det och vad det kan bero på, och vad arbetsgivaren kan göra för att stötta. Det systematiska arbetsmiljöarbetet blir faktabaserat.

Lösningar för effektivt hälsoarbete

MedHelps plattform för digital företagshälsa bygger på en marknadsledande SaaS-lösning där medarbetarna enkelt rapporterar in när de är sjuka och när de blir friska. MedHelps data från nära 200 000 medarbetare, insamlade under 20 år, underlättar jämförelser, analyser och att kunna se mönster som riskerar leda till långtidssjukfrånvaro. Under sjukfrånvaron har legitimerade sjuksköterskor kontakt med medarbetaren för att följa upp, ge stöd och råd, eller vid behov hänvisa till vård. All kommunikation med berörda t ex chef och HR sker via systemet på ett automatiskt och säkert sätt efter medarbetarens medgivande, och all information lagras säkert enligt GDPR.

Genom en lösning för digital företagshälsa får företaget en samlad bild av sjukfrånvaron och dess kostnader för företaget, och den gör det lättare för cheferna att stötta sina medarbetare vid sjukdom. Kunskap om frånvaroorsaker och risker för ohälsa gör också att insatserna för att minska sjukfrånvaron blir mer träffsäkra. Eftersom all data samlas i systemet är det också lätt att följa utvecklingen över tid och se hur investeringar i företagets hälsa betalar sig i längden.

Senast uppdaterad: 2023-11-28

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!