← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Ny rapport: 1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet

Ny rapport: 1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet

Scrolla ner ↓

Var fjärde person som arbetar uppger att de har hälsobesvär på grund av jobbet, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet, fysisk smärta och värk i kroppen är de vanligaste besvären. Många känner också oro eller ångest över jobbet.

En ny rapport från Arbetsmiljöverket avslöjar att var fjärde yrkesarbetande i Sverige upplever hälsoproblem relaterade till arbetet. Detta motsvarar 1,3 miljoner människor. De mest frekventa problemen inkluderar trötthet, fysisk smärta och kroppsvärk, samt psykiska påfrestningar som oro eller ångest relaterat till arbetsuppgifter.

För hög arbetsbelastning främsta orsak till besvär

För hög arbetsbelastning är den vanligaste orsaken till besvär och det gäller oavsett kön, ålder eller sektor. 66 procent av alla svarande uppger detta. Särskilt vanligt med besvär kopplat till för hög arbetsbelastning är det bland kvinnor som arbetar inom kommun och region, där hög arbetsbelastning orsakar besvär för 75 respektive 78 procent av sysselsatta.

Trötthet, fysisk smärta och värk vanligast

De vanligaste typerna av hälsobesvär till följd av arbetet är trötthet, fysisk smärta eller värk samt problem med nacke, axel och arm. Allra vanligast är trötthet vilket står för 75 procent av alla arbetsrelaterade hälsobesvär. Motsvarande andel för fysisk smärta eller värk är 65 procent och 55 procent för problem med nacke, axel och arm.

Resulterar i frånvaro

Undersökningen indikerar även att dessa problem ofta resulterar i frånvaro från arbetsplatsen, med så mycket som en tredjedel av deltagarna som rapporterar att deras hälsobesvär har lett till frånvaro.

Brist på stöd från chefer

En brist på stöd från chefer framkommer som en betydande faktor. Besvär som härstammar från arbetsuppgifter, vare sig de är fysiska eller psykiska, behöver hanteras seriöst och identifieras i tid för att förhindra långvariga sjukfrånvaro eller anställdas uppsägningar. Dock rapporterar endast en tredjedel av deltagarna att de har fått stöd från sina chefer.

Färre hälsoproblem hos de som jobbar hemma

En intressant iakttagelse är att personer som arbetar hemifrån 1-4 dagar i veckan upplever färre hälsobesvär. Endast 19 procent av dem som jobbar hemifrån rapporterade hälsoproblem, jämfört med 28 procent av dem som inte arbetar hemifrån. Det betonas dock i undersökningen att det är för tidigt att dra definitiva slutsatser om huruvida hemarbete i sig påverkar hälsan. Arbetsgivare uppmanas att säkerställa en god arbetsmiljö för sina anställda oavsett arbetsplats.

Digitala verktyget som gör skillnad

MedHelps hälsoplattform med AI ger dig en smidig hantering av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsfrågor. Vi gör det enklare för er att arbeta förebyggande med medarbetarnas hälsa genom att hjälpa er att identifiera medarbetare med tidiga signaler på ohälsa.

Här är några anledningar till att använda MedHelp:

  • Ett lättanvänt processverktyg för hantering av sjukfrånvaro.
  • MedHelp identifierar medarbetare med tidiga signaler på ohälsa och meddelar dig som chef när det är dags att agera.
  • Du som kan chef kan jobba förebyggande med hälsan på företaget.
  • Rehabstödet hjälper dig som chef att fullfölja ditt rehabiliteringsansvar och ger stöd till snabb och effektiv rehabiliteringsprocess vid långtidssjukfrånvaro.

Vill du veta mer? Boka ett möte med oss idag!

Senast uppdaterad: 2023-10-25

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!