Arbetsmiljö för medarbetare i alla åldrar

Dela

Människor blir allt äldre och vi kommer att behöva arbeta allt längre upp i åldrarna. Hur ska vi människor, både som arbetsgivare och som medarbetare, anpassa oss till det? 

Flera av fördelarna med att ha äldre medarbetare hänger ihop med att många egenskaper såsom förmågan att tänka strategiskt och kunna fatta välgrundade beslut ökar med åren. Dessutom har vi ofta en ökad arbetslivserfarenhet och större sakkunskap ju äldre vi är. Samtidigt finns det risk för att andra funktioner minskar i och med att vi åldras. Det kan vara funktioner som är kopplat till fysiska och sensoriska förmågor. 

Den individuella prestationsförmågan är inte generellt kopplad till ålder, utan mer beroende av individens livsstil, motion, kost, genetiska faktorer, utbildningsnivå, arbetsmiljö och så vidare.

Riskfaktorer för olika åldersgrupper

Har ni en positiv arbetsmiljö och är den anpassad för att passa medarbetare som är i olika faser av livet? Förutsättningar och behov för en medarbetare som är 25 år kanske inte är de samma som för en medarbetare som är 50 år. Har du som arbetsgivare till exempel koll på varför medarbetarna är sjuka och om det finns samband mellan sjukfrånvaro och ålder? Skiljer sig riskfaktorerna för arbetsrelaterad ohälsa bland medarbetare i olika åldrar?

Alla individer är olika men kan vi anpassa arbetslivet till alla perioder av livet? En ung och oerfaren medarbetare, en medarbetare som är mitt i livet med barn och familj och en medarbetare som är äldre har olika förutsättningar men antagligen också olika önskemål och krav på dig som arbetsgivare.

Att arbeta för en positiv arbetsmiljö som passar arbetsgrupperna på bästa sätt är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kan förändringar genomföras som leder till att arbetsplatsen anpassas efter människors olika behov så borde detta leda till mer motiverade medarbetare som är friska och produktiva.

Kan vi dra nytta av att vi har medarbetare i olika åldrar?

Det finns fördelar att ha människor med olika egenskaper på en arbetsplats. Kanske är det en blandning av egenskaper som gör att arbetsgruppen blir dynamisk och kompletterar varandra på ett bra sätt. Genom att analysera data och arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet kan vi skapa arbetsplatser som både gynnar arbetsgivaren och medarbetaren, oavsett ålder. Genom att undersöka hur det ser ut på er arbetsplats kan ni hitta lösningar och genomföra förändringar som leder till en mer effektiviserad och anpassad arbetsmiljö.

Vill du veta mer om hur statistiken för sjukfrånvaro (och frisknärvaro) ser ut på er arbetsplats?

Kontakta oss för att boka ett möte så berättar vi mer om hur det fungerar.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?