StartHälsoplattform med AISjukvårdsrådgivningSjukskrivning i 180 dagar resp. 90 dagar

Sjukskrivning i 180 dagar resp. 90 dagar

sjukskrivning mer än 180 dagar

Här kan du läsa om vad som gäller när en medarbetare är sjukskriven i mer än 90 eller 180 dagar och hur reglerna inom sjukförsäkringen ser ut. Som arbetsgivare ska du genomföra vissa åtgärder för att hjälpa medarbetaren att återgå i arbete som exempelvis arbetsanpassning och rehabilitering.

Vad gäller vid sjukskrivning i mer än 180 dagar?

En anställds arbetsförmåga bedöms olika beroende på hur länge hen har varit sjuk. Detta kallas för rehabiliteringskedjan. Vid sjukskrivning i mer än 180 dagar har medarbetaren bara rätt till sjukpenning i den omfattning som hen inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Försäkringskassan utför en utredning före dag 181 för att ta reda på om medarbetaren klarar av ett annat arbete utanför verksamheten hen jobbar i. Om Försäkringskassans utredning visar att medarbetaren kan klara ett annat arbete, upphör rätten till sjukpenning efter 180 dagar.

Detta gäller dock inte om Försäkringskassan bedömer att övervägande skäl talar för att medarbetaren kan gå tillbaka till arbete hos arbetsgivaren inom ett år från den första sjukdagen. För att Försäkringskassan ska kunna göra en bedömning om detta krävs bland annat att arbetsgivaren tagit fram en rehabiliteringsplan tillsammans med medarbetaren.

Reglerna inom sjukförsäkringen innebär att för den som är sjukskriven längre än ett halvår,  och när mer talar för än emot att man kommer vara tillbaka hos sin arbetsgivare inom ett år, kan en undantagsregel för övervägande skäl tillämpas i bedömningen. Detta berör medarbetare och egna företagare som passerar dag 180 i rehabiliteringskedjan och innebär att Försäkringskassan kan göra undantag i sin bedömning, då arbetsförmågan fortfarande kommer bedömas mot alla arbeten på arbetsmarknaden när det gått mer än 180 dagar.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering regleras av Socialförsäkringsbalken, Arbetsmiljölagenoch Lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarens ansvar gäller så länge det finns ett anställningsförhållande, även om rätten till sjukpenning upphör. Under medarbetarens sjukfrånvaro ska arbetsgivaren hålla löpande kontakt och vid behov följa upp eller uppdatera planen för återgång i arbete. Arbetsgivaren ska även anpassa medarbetarens arbetssituation, undersöka om det finns något annat lämpligt arbete och delta i avstämningsmöte om Försäkringskassan kallar till detta.

Vad gäller vid sjukskrivning i mer än 90 dagar?

Om en medarbetare är sjukskriven i mer än 90 dagar gör Försäkringskassan en bedömning om medarbetaren helt eller delvis klarar av sitt vanliga arbete eller något annat passande arbete som arbetsgivaren kan erbjuda. Medarbetaren har rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare. Även här ska arbetsgivaren hålla löpande kontakt med medarbetaren under sjukfrånvaron och vid behov följa upp eller uppdatera planen för återgång i arbete. Medarbetarens arbetssituation ska även anpassas så långt det är möjligt och arbetsgivaren ska också undersöka om det finns något annat lämpligt arbete. Kallar Försäkringskassan till ett avstämningsmöte ska arbetsgivaren delta i detta.

 

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?