Seco Tools såg direkt effekter på sjukfrånvaron

Dela

Seco Tools är en av världens största tillverkare av vändskärsverktyg. Huvudanläggningen ligger i Fagersta. Här använder Seco Tools MedHelps Frånvarohantering för cirka 300 medarbetare. Seco Tools sökte efter en lösning för att stötta cheferna, ge tydlig statistik och ett underlag för rätt åtgärder med målet att halvera sjukfrånvaron i företaget. De valde Frånvarohantering och sjukvårdsrådgivning från MedHelp.

I slutet av 2018 inledde Seco Tools ett arbete för att minska sjukfrånvaron i företaget. Den låg då på cirka 8 procent, en nivå som Seco Tools var allt annat än nöjda med. Utmaningen var att de inte hade någon tydlig bild av vare sig omfattning på olika nivåer, kostnader eller sjukfrånvaroorsaker. Det var svårt att få fram bra underlag ur lönesystemet, som var det system där sjukfrånvaron fanns registrerad. Eftersom det inte fanns ett tillförlitligt underlag var det inte möjligt att göra en fördjupad analys och genomföra åtgärder för att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron.

Frånvarohanteringen ger tydlig överblick på sjukfrånvaron

Kort efter införandet av Frånvarohanteringen började Seco Tools få en bild av läget. På Mina Sidor på webben kan de enkelt ta fram statistik över sjukfrånvaron per dygn, vecka och veckodag, orsaker till sjukfrånvaron per avdelning och i olika arbetsgrupper. I portalen är det också enkelt att jämföra det egna företagets siffror med liknande företag och med branschen. Underlaget bekräftade hypoteser och gav samtidigt nya insikter och lärdomar.

Efter en månad med MedHelps Frånvarohantering hade företaget redan ett så pass bra underlag att de kunde börja diskutera sjukfrånvaron med cheferna. I nästa steg involverades medarbetare och fackliga representanter i dialogen. Genom att prata om sjukfrånvaronivåer, orsaker till sjukfrånvaron och vad den kostar företaget har förståelsen bland chefer och medarbetare ökat. Det har också gjort det lättare att komma fram till vad som behöver göras för att minska sjukfrånvaron.

Efter införandet av Frånvarohanteringen har Seco Tools kunnat konstatera att sjukfrånvaron har minskat. Både i antal dagar per sjuktillfälle och en minskning av upprepad korttidssjukfrånvaro. Seco Tools poängterar att det är viktigt att se utvecklingen över tid och att jobba kontinuerligt för ett sunt och ett hälsosamt företag.

Tydlig sjukfrånvarostatistik som är enkel att få fram

– Den främsta styrkan med sjukfrånvarostatistiken som genereras är att den är användarvänlig och att det är lätt att få fram tydlig statistik och jämförelser från systemet, säger Ola Westerlund på Seco Tools. Det är väldigt enkelt att få en överblick över sjukfrånvaron i det egna teamet. Det gör också att det blir enklare att stötta medarbetare som är sjuka. Eftersom sjukanmälan görs till en sjuksköterska får vi en bra förståelse på orsakerna till sjukfrånvaron, säger Ola. Underlaget som företaget får ut från MedHelps Mina Sidor underlättar också för cheferna i dialogen med sina medarbetare. 

Ett faktabaserat underlag skapar trygghet. Det har också visat sig vara viktigt i samarbetet mellan företaget och företagshälsovården, eftersom företaget har en tydlig bild av situationen i det egna företaget som kan läggas ihop med den uppfattning företagshälsovården får i mötet med företagets medarbetare. Ett bättre underlag ökar möjligheterna att vidta rätt åtgärder för att skapa ett sunt och hälsosamt företag.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?