Seco Tools såg direkt effekter på sjukfrånvaron

Seco Tools är en av världens största tillverkare av vändskärsverktyg. Huvudanläggningen ligger i Fagersta. Här använder Seco Tools MedHelps lösning Sjuk och Frisk (för cirka 300 medarbetare).

I slutet av 2018 inledde Seco Tools ett arbete för att minska sjukfrånvaron i företaget. Den låg då på cirka 8 procent, en nivå som Seco Tools var allt annat än nöjda med. Utmaningen var att de inte hade någon tydlig bild av vare sig omfattning på olika nivåer, kostnader eller sjukfrånvaroorsaker. Det var svårt att få fram bra underlag ur lönesystemet, som var det system där sjukfrånvaron fanns registrerad. Eftersom det inte fanns ett tillförlitligt underlag var det inte möjligt att göra en fördjupad analys och genomföra åtgärder för att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron.

Seco Tools sökte efter en lösning som kunde stötta cheferna, ge tydlig statistik och ett underlag för att vidta rätt åtgärder för att långsiktigt halvera sjukfrånvaron i företaget. De valde Sjuk och Frisk från MedHelp, med sjuk- och friskanmälan och rådgivning från sjuksköterska.

Kort efter införandet av Sjuk och Frisk började Seco Tools få en bild av läget. I MedHelps Hälsoportal kunde de enkelt ta fram statistik över sjukfrånvaron per dygn, vecka och veckodag, orsaker till sjukfrånvaron per avdelning och i olika arbetsgrupper. I portalen är det också enkelt att jämföra det egna företagets siffror med liknande företag och med branschen. Underlaget bekräftade hypoteser och gav samtidigt nya insikter och lärdomar.

Efter en månad med Sjuk och Frisk hade företaget redan ett så pass bra underlag att de kunde börja diskutera sjukfrånvaron med cheferna. I nästa steg involverades medarbetare och fackliga representanter i dialogen. Genom att prata om sjukfrånvaronivåer, orsaker till sjukfrånvaron och vad den kostar företaget har förståelsen bland chefer och medarbetare ökat. Det har också gjort det lättare att komma fram till vad som behöver göras för att minska sjukfrånvaron.

Efter införandet av Sjuk och Frisk-lösningen har Seco Tools kunnat konstatera att sjukfrånvaron har minskat. Både i antal dagar per sjuktillfälle och en minskning av upprepad korttidssjukfrånvaro. Seco Tools poängterar att det är viktigt att se utvecklingen över tid och att jobba kontinuerligt för ett sunt och ett hälsosamt företag.

– Den främsta styrkan med Hälsoportalen är att den är användarvänlig och att det är lätt att få fram tydlig statistik och jämförelser från systemet, säger Ola Westerlund på Seco Tools. Det är väldigt enkelt att få en överblick över sjukfrånvaron i det egna teamet. Det gör också att det blir enklare att stötta medarbetare som är sjuka. Eftersom sjukanmälan görs till en sjuksköterska får vi en bra förståelse på orsakerna till sjukfrånvaron, säger Ola. Underlaget som företaget får ut från MedHelps Hälsoportal underlättar också för cheferna i dialogen med sina medarbetare. Ett faktabaserat underlag skapar trygghet. Det har också visat sig vara viktigt i samarbetet mellan företaget och företagshälsovården, eftersom företaget har en tydlig bild av situationen i det egna företaget som kan läggas ihop med den uppfattning företagshälsovården får i mötet med företagets medarbetare. Ett bättre underlag ökar möjligheterna att vidta rätt åtgärder för att skapa ett sunt och hälsosamt företag.

Vill du också veta hur vi kan hjälpa er organisation med att minska sjukfrånvaron?
Kontaka oss via formuläret så berättar vi mer.