← Alla case
Start Case Norrmejerier: Hälsoplattformen visar att vi tar medarbetarnas hälsa och välmående på allvar

Norrmejerier: Hälsoplattformen visar att vi tar medarbetarnas hälsa och välmående på allvar

Scrolla ner ↓

Alla medarbetare på Norrmejerier hanterar sin sjukfrånvaro och får personlig sjukvårdsrådgivning genom Frisklinjen från Feelgood, som bygger på MedHelp Cares hälsoplattform. Det ger en professionell hantering av medarbetarnas hälsa samtidigt som det ger stöd till cheferna i både preventiva och rehabiliterande insatser, allt för att minska sjukfrånvaron.

Norrmejerier ska vara en trygg, säker och hälsosam arbetsplats där människor mår bra på jobbet. Företaget arbetar aktivt med att sänka sjukfrånvaron, öka frisknärvaron och att medarbetare ska komma snabbare tillbaka till sina arbeten efter sjukdom. Amanda Fousinette är HR-administratör och har varit på företaget i två år och en del i hennes arbete är att stötta cheferna i olika system, som MedHelp Cares hälsoplattform.

– Vi prioriterar våra medarbetares hälsa högt och valet av Frisklinjen med MedHelps hälsoplattform är ett sätt att visa att vi tar detta seriöst och vill ha en lösning som ger ett mervärde för medarbetarna, säger Amanda.

Norrmejerier har 440 medarbetare huvudsakligen i Norrbotten och Västerbotten vilka arbetar med mejeriproduktion. Alla medarbetare har tillgång till MedHelp Cares hälsoplattform med personlig sjukvårdsrådgivning genom Frisklinjen och förebyggande hälsovård och rehabilitering genom Feelgood.

– Vår organisation är spridd på flera orter, vi har många chefer och många team. Då underlättar det mycket att ha ett och samma system för alla och allt samlat på ett ställe, särskilt då det ofta handlar om känsliga personuppgifter när det gäller hälsa och sjukfrånvaro, säger Amanda.

Digitaliserade arbetssätt skapar trygghet

Digitalisering av arbetssätt för att skapa en hög kvalitet i sjukfrånvarohantering och dokumentation, och att samla all data på ett tryggt och säkert sätt, var därför ett viktigt skäl till att Norrmejerier valde MedHelp Cares hälsoplattform och Frisklinjen.

– Det är tryggt att uppgifterna alltid följer med medarbetaren. Om det kommer en ny chef finns all dokumentation samlad och lättöverskådligt i systemet. Det är smidigt och säkert för både medarbetare och chefer, säger Amanda.

Samlad information om sjukfrånvaro, historik, orsaker och eventuella hälsoåtgärder gör det lätt för chefer, HR och ledning att följa upp avdelningsvis, i realtid och över tid. En chef med en långtidssjukskriven medarbetare får enkelt överblick över ärendet och får stöd i rehabiliteringen genom automatiska påminnelser om vad som behöver göras, och när, allt i enlighet med rehabkedjan.

– Cheferna har huvudansvaret om någon är sjuk en längre period, och får bra hjälp genom påminnelserna. Samtidigt har vi inom HR både koll på helheten och kan lätt se om någon är borta länge och då stötta chefen lite extra. Det brukar bli en bra dialog oss emellan, säger Amanda. Det är ju inte alla chefer som haft en långtidssjukskriven medarbetare tidigare så det är en stor hjälp att få påminnelser och förstå vad man behöver göra, när, hur och varför. Det skapar trygghet, fortsätter Amanda.

Rehabstöd och rehabpolicy ger enhetligt arbetssätt

Förutom rehabstödet har Norrmejerier en rehabiliteringspolicy att utgå ifrån. Det ger ett enhetligt arbetssätt så att alla gör lika och ingenting riskerar att missas. Det gör också att en ny chef gör på samma sätt som den tidigare oavsett enhet eller avdelning, och att dokumentationen finns säkert i systemet och inte riskerar försvinna.

Medarbetarna har genom Frisklinjen tillgång till personlig sjukvårdsrådgivning vid sjukfrånvaro och vab. Sjukanmälan görs via telefon, vilket ger möjlighet till kontakt och dialog med den som är sjuk, även om det är helt frivilligt för medarbetarna att prata med en sjuksköterska eller inte.

– Eftersom medarbetaren ska ringa och sjukanmäla sig blir det också ett sätt att fånga upp om det är något vi behöver agera på. För oss är det viktiga att våra medarbetare mår bra och vi vill hjälpa och vara ett stöd i deras välmående, säger Amanda.

Den som vill kan ange orsak till sjukfrånvaron vid sjukanmälan vilket ger Norrmejerier ett bra underlag för statistik och uppföljning.

– Varje månad gör HR en analys av läget och cheferna kan när som helst gå in i plattformen och följa sin avdelning, se historik, ta ut statistik och så vidare. Det är enkelt och ett bra stöd för cheferna, säger Amanda.

Allt sparas digitalt, aldrig lokalt eller på papper. När läkarintyg behövs skannas de in och hanteras sedan endast i plattformen.

– Det är väldigt smidigt att läkarintyg finns digitalt, och inte riskerar hamna på någons skrivbord eller i en pärm. Det blir enklare för alla, säger Amanda.

Aviseringar vid upprepad frånvaro hjälp i det förebyggande arbetet

Hälsoplattformen underlättar också i det preventiva arbetet. När någon har varit sjuk vid tre tillfällen under ett halvår eller har varit frånvarande vid sex tillfällen under ett år skickas automatiskt en avisering till chefen om att boka ett hälsosamtal med medarbetaren för att gå igenom läget och hur chefen och arbetsgivaren kan stötta medarbetaren.

De cirka 45 cheferna har från några få upp till 30 medarbetare i sina team, där skiftgång är vanligt förekommande. Tidigare kunde det vara en utmaning att ha koll på hur alla mådde men med hälsoplattformen är det enklare.

– Eftersom sjukfrånvaron dokumenteras och vi kan följa läget och utvecklingen över tid blir det lättare för oss som arbetsgivare, men också som HR-avdelning och närmaste chef, att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och då kunna ta ett hälsosamtal med medarbetaren.

Ett steg på vägen mot lägre sjukfrånvaro

Korttidssjukfrånvaron på företaget har minskat sedan införandet av Frisklinjen och hälsoplattformen även om det fortfarande är en bit kvar till målet. Senast 2025 ska den totala sjukfrånvaron vara under 4 procent, och frisknärvaron ska öka ytterligare.

– Vår ambition är att cheferna ska nyttja plattformens fulla potential och förstå fördelarna med den. I början kan det kräva lite tid men den är väl investerad när man förstår och utnyttjar den hjälp man kan få genom plattformen, och att många moment som till exempel dokumentation och hantering av läkarintyg blir så mycket enklare och då sparar tid i stället, säger Amanda.

– Jobbar vi aktivt med helheten i plattformen kan vi inte bara jobba smartare, vi kan också tillsammans jobba för ökat välmående och lägre sjukfrånvaro, avslutar hon.

Vill du veta mer om hur MedHelp kan hjälpa dig med det preventiva hälsoarbetet?

 

Senast uppdaterad: 2023-11-02

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?