StartVarför MedHelp?

Kapa onödiga sjukfrånvarokostnader med datadrivna insikter

Reaktiva åtgärder vid ohälsa är dyrt. Det handlar dels om direkta sjukfrånvarokostnader, dels om indirekta kostnader såsom lägre produktivitet vid sjuknärvaro. Vår hälsoplattform med AI tillåter ett effektivt och datadrivet förebyggande arbete för en friskare och lönsammare arbetsplats. 

Här är några anledningar till att använda MedHelp:

 • Ett lättanvänt och GDPR-säkert processtöd för sjukfrånvaro som gör det möjligt att arbeta enhetligt och systematiskt för alla i organisationen.

 • Vårt AI identifierar medarbetare med tidiga signaler på ohälsa och meddelar chefer när det är dags att agera.

 • Dina chefer kan jobba förebyggande med hälsan på företaget och upp till halvera långtidssjukfrånvaron hos dina medarbetare.

 • Rehabstödet hjälper dina chefer att fullfölja ditt rehabiliteringsansvar och ger stöd till snabb och effektiv rehabiliteringsprocess vid långtidssjukfrånvaro.
 • Visste du att varje långtidssjukfrånvaro kostar i snitt 100.000 kr? Ett förebyggande arbetsätt minskar ohälsa, sjukskrivningar och personalomsättning – tre stora kostnader för ett företag.

Därför väljer våra kunder oss

 • Sänkta kostnader
  Genom att få koll på sjukfrånvaron och jobba datadrivet kan man sänka sjukfrånvaron och få ökad lönsamhet.
 • Lätt att använda
  Vår SaaS-plattform är enkel att komma igång med och enkel för både chefer och medarbetare att använda. Vi frigör tid från chefer och gör det möjligt att upptäcka mönster och jobba proaktivt med ohälsa.
 • GDPR-säkert
  Inga mer sjukanmälningar & sjukintyg via telefon eller mail som bryter mot GDPR. Vi erbjuder en smidig och GDPR-säker hantering av all dokumentation som rör sjukfrånvaro och rehabilitering.

Hur mycket sparar ditt företag på sänkt sjukfrånvaro?

Lägg in er data vid markörerna i modellen för att se hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent.
Årlig kostnad för långtidssjukfrånvaro:
kr
Korttidsjukfrånvaro sjuklönekostnader:
kr
Produktionsbortfall pga korttidssjukfrånvaro:
kr
Kostnad adminstrativ chefstid:
kr
Besparing per år om sjukfrånvaron
minskar med 1%-enhet:
kr

” Genom plattformen får vi bra underlag för  ett strategiskt arbete med hälsofrågorna i hela organisationen”

Anita Vidovic
HR-specialist på Saab

”Med MedHelp supporterar vi sänkt sjukfrånvaro. Det handlar om stora vinster, både i välmående och tid.”

Karl-Johan Kallenberg
Co-Worker Experience Manager på Inter IKEA Group

”Jag har stor hjälp av att få en översikt och nulägesrapport av hälsoläget i teamet, och Rehabstödet ger bra stöd vid rehabärenden.”

Simon Götz
Gruppchef på Octapharma

Smidig hantering av sjukfrånvaro sparar tid och pengar

Vår plattform för digital företagshälsa effektiviserar hanteringen av sjukfrånvaron. Den gör det enkelt för anställda att sjuk- och friskanmäla sig och enkelt för chefer att stötta den som är sjuk. 

Ni får full översikt på sjukfrånvaron och kan ni fånga upp risker, se avvikelser och förbättringar. Det hjälper er att undvika sjukskrivningar och snabbare få långtidssjukskrivna tillbaka till arbetet.

MedHelps plattform för digital företagshälsa ger dig:

 • Enhetlig och GDPR-säker hantering av sjukanmälningar
 • Sjukvårdsrådgivning vid sjukdom och vab
 • Statistik för jämförelser och datadrivet hälsoarbete
 • Tydlig hantering av hälsorisker och rehabilitering
 • Effektiv onboarding och support
 • Möjligt att integrera med HR- och lönesystem

 

Vi har några av Sveriges största företag som kunder och paketerar våra tjänster utifrån era behov. Kontakta oss gärna för genomgång av plattformen, våra tjänster och för offert.

För friskare medarbetare och välmående företag

Med digital företagshälsa från medHelp får ni koll på sjukfrånvaron och kan spara pengar. Oavsett om du är vd, chef eller har en HR-funktion får du en smidig lösning för frånvarohantering, stöd i rehabilitering och en samlad plats för statistik och nödvändig dokumentation.

Våra tjänster

Fördelar för organisationen

 • Smidigt och överskådligt
 • Faktabaserat med mätbara effekter
 • Tryggt och säkert enligt enligt GDPR och arbetsmiljölagstiftning
 • All information följer individen – enkelt vid omorganisation eller chefsbyte

Fördelar för HR

 • Enhetliga och automatiserade processer förenklar
 • Fakta som underlag i proaktivt hälsoarbete
 • Snabb implementation

Fördelar för chefer

 • Koll på frånvaroorsaker underlättar förebyggande arbete
 • Underlag för dialog med medarbetare
 • Stöd i rehabiliteringsansvar

Fördelar för medarbetaren

 • Enkel sjuk- och friskanmälan
 • Professionell rådgivning vid sjukdom och vård av sjukt barn
 • Minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö

Hur mycket kan ditt företag tjäna på att sänka sjukfrånvaron?

Gör så här:
Lägg in er data vid markörerna i modellen för att se hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent.

Gör så här:
Lägg in er data vid markörerna i modellen för att se hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent.

Företagets kostnad för sjukfrånvaro


Arbetsgivarens kostnad för sjuklön

- kr

Arbetsgivarens totala kostnad

- kr

+ kostnad för ersättare: - kr

Besparing om sjukfrånvaron minskar med 1%-enhet

- kr

Det lönar sig att ha koll på sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro är dyrt och komplext. MedHelps plattform för digital företagshälsa hjälper er att upptäcka risker för ohälsa, hantera dem i tid och på så sätt begränsa sjukfrånvaron. Samtidigt gör våra tjänster det enklare att stötta sjuka medarbetare så att de snabbare kan komma tillbaka till jobbet. Plattformen möjliggör ett datadrivet arbete med sjukfrånvaro.

En långtidssjukskrivning kan kosta hundratusentals kronor i produktionsbortfall, vikarier, ersättningsrekrytering och rehabilitering. Men med rätt arbetssätt kan sjukfrånvaron och kostnaderna minska.

För ett företag med 50 anställda med en genomsnittlig månadslön på 30 000 kr och en sjukfrånvaro på 6 % är sjukfrånvarokostnaden 1 300 000 kr/år. Genom att minska sjukfrånvaron med 1 %-enhet sparar företaget 198 000 kr/år.

Produktionsföretaget Axess Logistics i Malmö har under det första året med tjänsten för frånvarohantering halverat sina sjuktal. Ordning och reda i dokumentationen bidrog också till att de klarade inspektion från Arbetsmiljöverket utan anmärkning.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?