← Alla case
Start Case MedHelp ger överblick och trygghet i arbetsmiljöarbetet hos snabbväxande läxföretaget Allakando

MedHelp ger överblick och trygghet i arbetsmiljöarbetet hos snabbväxande läxföretaget Allakando

Scrolla ner ↓

Med snabb tillväxt kommer ofta ett behov av ökad struktur och systematik i hur arbetet bedrivs, och så var det också för läxhjälpsföretaget Allakando. De valde därför MedHelps plattform för digital företagshälsa. Resultatet är mindre tid för administration, en trygghet i att lagar och regler följs och att medarbetare och chefer får det stöd de behöver när någon är sjuk.

Allakando är Sveriges största läxhjälpsföretag och ett av Sveriges snabbast växande företag för privatundervisning, kurser och digitala utbildningsverktyg. Företaget består av cirka 5 900 personer som erbjuder läxhälp i olika ämnen runt om i Sverige. De driver även bland annat barnpassningsföretaget myNanny.

Fredrik Fridlund är vd och grundare och den som 2019 tog initiativet till att Allakando skaffade MedHelps plattform med bland annat frånvarohantering och bemanningsplanering.

– Allakando har växt fort och vi ville skaffa oss ett mer enhetligt arbetssätt kring arbetsmiljö och sjukfrånvaro, säger Fredrik Fridlund, vd på Allakando.

Allakando önskade en lösning som kunde stötta dem i det systematiska arbetsmiljöarbetet, som ju är något som varje arbetsgivare behöver bedriva och som organisationen tycker är viktigt. Det innebär att undersöka verksamheten, genomföra åtgärder och följa upp dem för att förebygga olyckor och ohälsa. Allakando valde MedHelps plattform för digital företagshälsa, som hjälper företaget i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Att arbeta löpande och systematiskt med vår arbetsmiljö har alltid varit viktigt för oss på Allakando. MedHelp gör vårt arbete betydligt enklare och mer effektivt, berättar Fredrik.

Den är också ett stöd i bemanningen när någon är sjuk. Plattformen ger en bild av hälsoläget i realtid. Vilka som är sjuka och varför, hur länge någon varit sjuk och när medarbetaren förväntas komma tillbaka till arbetet. Den hjälper också till att identifiera risker för ohälsa eller längre sjukfrånvaro genom att signalera och skicka en påminnelse till exempel när någon har upprepad korttidsfrånvaro, något som i sig är en risk för längre sjukfrånvaro.

I plattformen finns statistik över sjukfrånvaron över tid, som gör det lättare att förstå inte bara hur hög sjukfrånvaron är och vad den kostar, utan också orsakerna bakom och om någon är sjuk ofta.

Förståelse kring varför någon är sjuk gör det också lättare att veta vilka åtgärder som behövs för att förbättra situationen och bidra till att någon mår bättre eller kan komma tillbaka snabbare till arbetet.

Allakando är i dagsläget inte knuten till någon fysisk företagshälsovård utan valde MedHelps plattform för digital företagshälsa som passar företagets behov bra. Fredrik berättar:

– Vi har aldrig haft särskilt hög sjukfrånvaro, men alldeles oavsett så har vi ett ansvar som arbetsgivare att ha koll på arbetsmiljön, hur medarbetarna mår, att följa eventuella risker och arbeta förebyggande eller att ge stöd när någon är sjuk.

Innan Allakando skaffade MedHelps plattform gjorde alla det de skulle, men kanske inte alltid på samma sätt. Var och en kände ett stort eget ansvar att komma ihåg allt de skulle göra. I takt med att företaget växt så har också kraven ökat på att alla arbetar enhetligt och gör det man ska, men också att det är enkelt och smidigt för alla med den administration och kontakt med medarbetare som behövs när någon är eller riskerar att bli sjuk.

– Med MedHelp har vi uppnått något lite unikt — att både öka kvaliteten i vårt systematiska arbetsmiljöarbete och samtidigt minska nedlagd tid på administration. Det ger oss mer resurser till att förbättra fler områden. En funktion vi gillar särskilt mycket är att man i stället för att kontakta sin närmaste chef tidigt på morgonen om man är sjuk kan göra sin frånvaroanmälan i MedHelps plattform. Det blir både bättre och tydligare för alla inblandade, avslutar Fredrik.Senast uppdaterad: 2023-10-26

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?