feelgood logotyp

FeelGood är en av Sveriges ledande företagshälsor som hjälper företag och organisationer att förbättra sin produktivitet och sänka kostnader. FeelGood består av verksamhet inom företagshälsa (inklusive träning och fysioterapi), organisation och ledarskap, skadligt bruk i arbetslivet och privat sjuk- och friskvård.

MedHelp erbjuder sjuk- och friskanmälningstjänsten Frisklinjen genom FeelGood som ger tydlig överblick, signaler i realtid och viktig kunskap om er organisations sjukfrånvaro. Strukturen i ert hälsofrämjande arbete förstärks och ni får det chefsstöd ni behöver för att arbeta effektivt med hälsa, identifiera rehabiliteringsbehov i god tid samt minska era sjukfrånvarokostnader. För att få stöd i rehabiliteringsarbetet finns dessutom Feelgoods Case Managers (rehabsamordnare) som arbetar nära chefen med Frisklinjen som ett värdefullt verktyg för att direkt fånga upp signaler om ohälsa. 

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?