Arbetsförmågebedömning

arbetsförmågebedömning

En arbetsförmågebedömning behöver göras av Försäkringskassan som en del i rehabiliteringskedjan och för att bedöma individens förmåga till arbete och samtidigt rätt till sjukpenning. Inom företagshälsovården görs också arbetsförmågebedömningar med syfte att få tillbaka en medarbetare snabbare till arbetet, eller att förhindra sjukfrånvaro. Här kan du läsa mer om vad en arbetsförmågebedömning innebär.

Vad är arbetsförmågebedömning?

När någon ansöker om sjukpenning gör Försäkringskassan en arbetsförmågebedömning, som är en bedömning för att kunna besluta om hen har rätt till ersättning. Bedömningen görs utifrån uppgifterna i ansökan, läkarintyg och lagstiftningen.

Hur fungerar arbetsförmågebedömning?

Arbetsförmåga bedöms olika beroende på hur länge en person har varit sjuk. Det är detta som kallas för rehabiliteringskedjan. Det krävs en arbetsförmågebedömning för bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga, ett läkarintyg räcker ofta inte som underlag.

Arbetsförmågebedömning efter sjukfrånvaro

Under de första 90 dagarna har individen rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra sitt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos sin arbetsgivare

När en person har varit sjukskriven i mer än 180 dagar bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden, och inte längre bara till individens vanliga jobb. Försäkringskassan tar i sin bedömning inte hänsyn till individens tidigare arbeten, utbildning eller hur arbetsmarknaden ser ut, utan de bedömer enbart individens arbetsförmåga.

Vad är målet med en arbetsförmågebedömning?

En arbetsförmågebedömning görs för att ge arbetsgivaren ett underlag som gör det möjligt att vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa medarbetaren tillbaka till arbete. Arbetsförmågebedömningen görs också för att ta reda på om en individ har rätt till sjukpenning.

Försäkringskassan uppdrag är att ge rätt ersättning till rätt person genom en rättssäker handläggning. Det långsiktiga målet är att så få människor som möjligt ska behöva vara borta från sitt arbete på grund av sjukdom.

Så kan MedHelp hjälpa till med arbetsförmågebedömning

En annan sorts arbetsförmågebedömning än den Försäkringskassan gör är den preventiva arbetsförmågebedömningen, som görs för att hjälpa en medarbetare att komma tillbaka till arbetet, eller att förhindra sjukfrånvaro. I denna typ av bedömning kan MedHelp och våra partners inom företagshälsovården vara ett viktigt stöd. Tillsammans kan vi hjälpa arbetsgivaren med bland annat;

  • Hjälp att bedöma arbetsförmågan hos en medarbetare
  • En snabb och samlad bedömning ur alla aspekter
  • Rätt underlag gör det möjligt att hjälpa