Vad innebär friskanmälan? Här får du som arbetsgivare den
information du behöver för att veta när en anställd ska lämna in en
friskanmälan.

Vad betyder friskanmälan?

En friskanmälan är den rapportering som görs av arbetstagaren där denne lämnar uppgift om att hen har tillfrisknat och återgått till sitt arbete efter sjukdom.

När ska en friskanmälan göras?

När en medarbetare har varit sjuk i 14 dagar ska arbetsgivaren sjukanmäla medarbetaren till Försäkringskassan, eftersom det är Försäkringskassan som ersätter arbetstagaren från och med dag 15 i form av sjukpenning. Detta kallas då för långtidssjukfrånvaro. När medarbetaren tillfrisknat och återgått till arbetet så är det upp till hen att friskanmäla sig till Försäkringskassan. Detta eftersom sjukpenning endast ska betalas ut när personen är så pass sjuk att hens arbetsförmåga är nedsatt till den grad att hen inte kan arbeta 100%.

Arbetsgivarens ansvar vid friskanmälan

Arbetsgivaren har inget direkt ansvar kring friskanmälan, utan detta ansvar vilar på arbetstagaren. Arbetstagaren ska skicka in en skriftlig sjukförsäkran till arbetsgivaren när hen återgått till arbetet med uppgift om i vilken omfattning sjukdomen bidragit till nedsatt arbetsförmåga. Arbetsgivaren har inget ansvar att betala ut sjuklön om inte en sjukförsäkran lämnats in.

Även om arbetsgivaren inte har ett direkt ansvar kring friskanmälan, så kan ett system för frånvarohantering  förenkla processen och se till att den går rätt till. Ett system för frånvarohantering underlättar för medarbetare att lämna sjukanmälan och friskanmälan, vilket dessutom ger dig som arbetsgivare en tydlig bild av sjukfrånvaron i verksamheten, skapar underlag för att förstå orsaker och upptäcka risker för ohälsa. Frånvarohantering är en viktig pusselbit i att ha ett systematiskt och proaktivt rehabiliterings- och arbetsmiljöarbete.

Regler och bestämmelser för friskanmälan

Medarbetaren ska göra en friskanmälan till Försäkringskassan den första arbetsdagen efter avslutad sjukfrånvaro. När det gäller att meddela sin arbetsgivare, så är det upp till varje arbetsgivare att bestämma rutiner för hur arbetstagaren ska göra detta när den är frisk att kunna återgå till arbetet.

Om medarbetaren anmält sjukskrivning till ett visst datum till Försäkringskassan, men sedan återgått till arbetet tidigare, ska man som arbetstagare också anmäla detta till Försäkringskassan.

Avslutningsvis är det viktigt att medarbetare med föräldrapenning som ansökt om sjukpenning, avslutar sin sjukpenning när hen tillfrisknat för att återfå sin föräldrapenning.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!