Investerare

Pressmeddelanden

MedHelp Care tecknar globalt ramavtal med Inter IKEA Group

MedHelp Care Aktiebolag (publ) har idag tecknat ett globalt ramavtal med Inter IKEA Group avseende MedHelp Cares SaaS-lösning för digital företagshälsa.

Det globala ramavtalet innebär att hela Inter IKEA Group får möjlighet att avropa MedHelp Cares tjänster i alla länder där Inter IKEA Group är verksamma. Avtalet är en utveckling av ett samarbete som pågått sedan 2009.

–Vi är glada att bolagen inom Inter IKEA Group uppskattar våra tjänster och att vi genom detta avtal kan fortsätta att utveckla samarbetet. Detta är ett viktigt steg i vår ambition att utveckla MedHelp Cares SaaS-lösning och expandera internationellt. Vårt mål är att bidra till bättre hälsa hos våra kunders medarbetare samt sänkta sjukfrånvarorelaterade kostnader, säger Tobias Ekros, VD, MedHelp Care.


Senast uppdaterad: 2021-10-28

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.