Möt Frida, MedHelps UX-designer

Dela

Frida är UX-designer på MedHelp Care, där hon började i december. Frida attraherades av möjligheten att få jobba med kombinationen UX och e-hälsa, två områden som ligger i tiden och där möjligheterna att bidra till något bra för andra är stora.

UX – vad är det, frågar sig kanske någon av er? UX står för User Experience, det vill säga användarupplevelse. En UX-designer är en slags informationsarkitekt som tar fram ramarna för användarnas behov när de använder webbsidor eller appar i exempelvis mobiltelefoner, datorer eller läsplattor. Målet med UX-design är att göra användarens interaktion så enkel och effektiv som möjligt. På MedHelp arbetar just nu två UX-designers, varav en är Frida.

Frida började på MedHelp mitt i pandemin. Trots det har hon kunnat träffa en del kollegor, på avstånd och på kontoret.

– Jag har tur som bor nära kontoret och kan promenera dit och eftersom det varit få på plats så har det ändå gått bra att arbeta på ett smittsäkert sätt. Men de flesta kollegorna har jag ännu bara träffat på distans, säger Frida.

Frida arbetar framför allt med användarupplevelsen i plattformen för MedHelps företagskunder och på MedHelps hemsida.

– När jag sökte till MedHelp så fastnade jag för vad MedHelp gör. Jag är intresserad av e-hälsa och beskrivningen stämde väl överens med vad jag vill arbeta med. Jag vill kunna bidra till något bra och digital hälsa är ett viktigt område som får allt större betydelse, så det känns roligt och spännande, berättar Frida.

Innan Frida började på MedHelp jobbade hon som UX-designer som konsult och på olika företag. Hon har bland annat arbetat med användarupplevelsen hos flera myndigheter, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Riksdagen och på företag som Lantmännen. UX-design behövs inom en mängd olika verksamheter, i stort sett alla som möter användare digitalt. Frida ser fördelar med att vara anställd på ett företag istället för att vara konsult då det ger möjligheten att vara med hela vägen från idé till slutprodukt.

– Det är mer ansvarsfullt och roligt att vara en del av den långsiktiga lösningen, säger Frida.

Vilken utbildning behöver en UX-designer?

– Det finns olika utbildningar men i grunden handlar det om hur interaktiv teknik bäst utformas för att motsvara människans behov. Själv läste Frida kognitionsvetenskap – vetenskapen om tänkande – ett tvärvetenskapligt ämne som knyter ihop IT, psykologi och språkvetenskap och som går på djupet kring beteenden utifrån olika stimuli och information, berättar Frida. Man läser också interaktionsdesign som handlar om hur man tar tillvara på kunskapen om hur hjärnan bearbetar information och utifrån det tar fram lösningar som göra det så enkelt som möjligt för användaren.

Vad är din viktigaste uppgift som UX-designer?

– Det är att utgå ifrån användarens perspektiv och skapa lösningar på webben, i inloggat läge och i appen som är lätta att använda. Det bästa är om man kan involvera användarna så tidigt som möjligt i utvecklingen, att lära känna dem, förstå deras behov, och att de får testa lösningarna. Om det inte går får man skaffa denna förståelse och testa på annat sätt, säger Frida.

Vad är roligast i ditt jobb?

Jag gillar att jag får göra så många olika saker, för olika användare, från sjuksköterskor, kundtjänst, till anställda, chefer och HR hos kunden. Jag jobbar nu med en lösning för att underlätta för kundtjänst att hantera kunder i plattformen, och parallellt arbetar vi med hemsidan för att den ska bli så lättnavigerad som möjligt. Det är kul att klura på olika lösningar och så lär jag mig mycket på vägen, till exempel om sjukfrånvarohantering. Det gillar jag, säger Frida.

Om Frida:

  • Bor i: Hornstull i Stockholm och trivs jättebra där!
  • Kommer från: Linköping, flyttade till Stockholm efter studierna
  • Fritid: Tränar på Friskis & Svettis och träffar vänner
  • Favoritbok: Den hemliga historien av Donna Tartt

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?