medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Ledning och ägarstruktur

Europas främsta vårdoperatör 2025

Ledningsgrupp

MedHelps ledningsgrupp består av representanter från hela bolaget. Tillsammans beslutar ledningsgruppen om MedHelps verksamhet för att nå visionen "Europas främsta vårdoperatör 2025".

Ledningsgrupp

Tobias Ekros

Vd/CEO

Per Netzell

Ekonomichef

Emma Nilsson

Controller

Björn Arkinger

Affärsområdeschef

Vårdtjänster

Elisabeth Wicklin

Affärsområdeschef

Företags-och konsulttjänster

Charlotte Björkman

Verksamhetschef

Susanne Sinclair

Produktionschef

Leveransområde Produktion

Geir-Erik Hyvärinen

HR-chef

Peter Wallin

Chief Technical Officer

Jonas Ängsvall

Kvalitets- och miljöchef