medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Ledning och ägarstruktur

Europas främsta vårdoperatör 2025

Ledningsgrupp

MedHelps ledningsgrupp består av representanter från hela bolaget. Tillsammans beslutar ledningsgruppen om MedHelps verksamhet för att nå visionen "Europas främsta vårdoperatör 2025".

Ledningsgrupp

Lennart Persson

Tf VD/Ekonomichef

Björn Arkinger

Affärsområdeschef

Vårdtjänster

Charlotte Björkman

Verksamhetschef

Susanne Sinclair

Produktionschef

Leveransområde Produktion

Roger Gunnari

Teknisk chef

Jonas Ängsvall

Kvalitets- och miljöchef

Geir-Erik Hyvärinen

HR-chef

Elisabeth Wicklin

Affärsområdeschef

Företags-och konsulttjänster

Emma Nilsson

Controller

Stephan Martinussen

Chief Strategy Officer