avonova logotyp

Avonova är en av Sveriges leadande företagshälsor och erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper de organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. 

MedHelp erbjuder tjänsten Sjuk- och friskanmälan via Avonova som hjälper er att uppfylla rehabiliteringsansvaret, ger överblick över sjukfrånvaron och möjlighet att samla dokumentation som till exempel medarbetarens läkarintyg, rehabmöten, hälsosamtal och möten med försäkringskassa på ett och samma ställe.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?