MedHelp Care först i branschen med ISO 27001-certifikat

Dela

MedHelp Care ISO 27001-certifierade

Informationssäkerhet har alltid varit av högsta prioritet för MedHelp Care, och under juni blev företagets certifiering inom ledningssystem för informationssäkerhet, ISO 27001, klar. Det är en globalt erkänd godkännandestämpel och en symbol för hög standard på arbetet med informationssäkerhet. MedHelp Care är därmed det första bolaget inom branschen för digital företagshälsa att bli certifierade för informationssäkerhet.

Att ha full kontroll på ett företags information blir allt viktigare. Att information försvinner, konfidentiella uppgifter stjäls eller viktiga dokument skadas kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten. Därför är informationssäkerhet både viktigt och väsentligt för MedHelp Care, som nu har implementerat ett ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med ISO 27001 (ISO/IEC 27001:2013) för att säkerställa effektiv, korrekt och säker hantering av informationstillgångarna. Ledningssystemet är riskdrivet och omfattar administrativa regelverk så som policys och riktlinjer, processer, tekniskt samt fysiskt skydd. Det innebär att MedHelp Care nu arbetar med informationssäkerhet på ett systematiskt och strukturerat sätt genom hela organisationen.

– Certifieringen innebär att vi sparar tid vid avtalsförhandlingar då vi kan uppvisa för våra kunder och partners att vi tar informationssäkerhet, GDPR, och datalagring på största allvar, säger Elisabeth Wicklin, försäljningschef på MedHelp Care

Omfattningen av certifieringen är bolaget som helhet inklusive utveckling, drift och underhåll av MedHelp Cares plattform för digital företagshälsa, tillsammans med affärs- och stödprocesser. Nu uppfyller företaget de tuffa krav och förväntningar som många nuvarande och potentiella kunder har på samarbetspartners på den nordiska marknaden.

– Certifieringen är ett bevis på ett gediget engagemang och fantastiskt teamarbete vilket lett till att informationssäkerhet har blivit en del av vårt fundament, säger Tobias Ekros, vd på MedHelp Care.

Fördelarna med certifiering enligt ISO 27001 

I och med certifieringen uppfyller nu MedHelpCare de tre dimensionerna för informationssäkerhet:

  • Sekretess
  • Integritet
  • Tillgänglighet

Andra fördelar är att företaget nu får ett systematiserat processbaserat arbetssätt för att ständigt förbättra informationssäkerheten och skydda verksamhetens information och informationstillgångar, vilket minimerar säkerhetsrisker och stärker varumärket hos kunder och intressenter.

– Genom ISO 27001 certifieringen bekräftar och fördjupar MedHelp Care sitt åtagande att verka för en säker och laglig behandling av personuppgifter i enlighet med gällande regelverk, särskilt GDPR, säger Johan Cederberg, jurist på MedHelp Care

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!