MedHelp Care publicerar bokslutskommuniké 2022 – Fortsatt teknikutveckling och fokus på lönsam tillväxt ger effekt

Dela

koll på arbetsmiljölagstiftningen

Händelser under kvartalet

· Ökad nettoomsättning (+11,2% jmf med föreg.år), stärkt bruttomarginal (från 74,6% till 80,0%) och god kostnadskontroll resulterade i ett positivt EBITDA på 1 550 TSEK (-2 139).
· Omställning under året till lönsam tillväxt gav ett kassaflöde från den löpande verksamheten på +5 480 TSEK (-1 396) under kvartalet.
· Lansering av ett AI-verktyg i plattformen för att hjälpa arbetsgivare att fånga upp tidiga signaler på ohälsa bland sina medarbetare. Med hjälp av det nya AI:t kan MedHelp Care bidra ytterligare till en bättre medarbetarhälsa och stora kostnadsbesparingar relaterade till långtidssjukfrånvaro hos företag.

Läs pressmeddelandet här: https://www.medhelp.se/mfn_news/medhelp-care-publicerar-bokslutskommunike-2022-fortsatt-teknikutveckling-och-fokus-pa-lonsam-tillvaxt-ger-effekt/

 

 

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!