Nu blir det möjligt för företag att förutspå sin sjukfrånvaro

Dela

Sjukfrånvaro är dyrt och besvärligt för företag och både lång och kort sjukfrånvaro kan få stora konsekvenser i form av minskad produktivitet, ökad arbetsbelastning för kollegor och höga kostnader för arbetsgivaren. Därför är det viktigt att kunna förstå hur sjukfrånvaron ser ut i realtid och kunna fånga upp tidiga signaler på ohälsa, men också att planera för hur sjukfrånvaron kan komma att utvecklas framåt.

MedHelps prognosmodell gör det möjligt att förutspå sjukfrånvaron

Nu lanserar vi ett nytt verktyg i vår molnplattform som gör det möjligt för företag att på ett datadrivet sätt förutspå sin sjukfrånvaro. Verktyget är utvecklat kring tidsseriemodellering och kombinerar historisk data och trend för att ge en tillförlitlig prognos av organisationens framtida sjukfrånvaro. Prognosen hjälper företag att tänka mer proaktivt kring sin sjukfrånvaro, samtidigt som den kan användas operativt för att få en bild av exempelvis bemanningsbehov. Detta underlättar för både HR, chefer och företaget som helhet.

 

 

Datadrivet arbete grund för bättre hälsa 

Med utgångspunkt i företagets sjukfrånvarostatistik skapas överblick på sjukfrånvaron i realtid men också en prognos framåt. På så sätt hjälper vår plattform företag att arbeta preventivt och att sätta in lämpliga åtgärder där de bäst behövs. Det bidrar till ökad hälsa hos medarbetarna och högre effektivitet i organisationen.

”Det nya verktyget gör det möjligt för företag att prognosticera sin framtida sjukfrånvaro på ett tillförlitligt sätt. Vi vill hjälpa företagen att tänka framåt vad gäller medarbetarnas hälsa, men också att på sikt sänka sina kostnader för sjukfrånvaro”, säger Tobias Ekros, vd för MedHelp Care.

MedHelp Cares molnplattform för datadriven företagshälsa används av cirka 500 företag och organisationer och hjälper dem att få överblick över sjukfrånvaron i realtid och att stötta chefer och medarbetare i deras hantering av sjukfrånvaro och arbeta proaktivt för bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro.

Vill du veta mer om hur ni kan få överblick över sjukfrånvaron?

Ladda ner årets HR-rapport från MedHelp

Vi på MedHelp Care har tagit fram denna rapport för att visa på behov och utmaningar för HR när det gäller att bidra till en långtidsfrisk, välmående och lönsam organisation.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?