← Alla nyheter
Start Nyheter Chefer: Betungande att rehabilitera långtidssjuka medarbetare

Chefer: Betungande att rehabilitera långtidssjuka medarbetare

Enligt årets HR-rapport upplever varannan chef att rehabilitering av långtidssjuka medarbetare är svårt och betungande. Det är en ökning från 2022 då motsvarande andel var drygt 1 av 3 chefer. I takt med att den psykiska ohälsan ökar som orsak till sjukfrånvaro och att allt fler blir långtidssjuka är det också fler chefer under det senaste året som fått erfarenhet av rehabiliteringsarbete.  

Ett av resultaten som sticker ut i Medhelps senaste HR-rapport är att en större andel chefer än tidigare år upplever arbetet med rehabilitering av långtidssjuka medarbetare som svårt eller betungande. Andelen har ökat från 35 % år 2022 till 51 % under 2023.   

När det gäller arbetsanpassning och rehabilitering är det framför allt många som beskriver en svårighet med att hantera sjukskrivningar kopplade till mental ohälsa. Detta menar Milla Jonsson, som i sitt arbete som rådgivare inom arbetsmiljörätt träffar många ledare, chefer och HR-ansvariga. 

– Orsaken till detta är att många tycker reglerna är krångliga och att de saknar rätt kompetens men också att närma sig den som inte mår bra känns för många påträngande, säger Milla Jonsson. 

Den psykiska ohälsan har ökat i samhället och så även på svenska arbetsplatser. Fler långtidssjukskrivningar på grund av psykiska diagnoser som stress och utmattning innebär också att fler chefer får erfara arbetet med att rehabilitera medarbetare tillbaka till jobbet.  

Arbetsgivaren har ett stort ansvar 

Flertalet studier visar på arbetsmiljöns centrala roll för hur medarbetare mår och presterar. Det är också arbetsgivarens ansvar att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. 

– Att varannan chef upplever arbete med rehabilitering som betungande är ytterligare ett bevis på hur viktigt det är att ha ett förebyggande arbetsmiljöarbete på plats, säger Milla Jonsson och fortsätter:

– Alla vet att om en arbetsgivare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där de lär sig att i ett tidigt skede identifiera riskfaktorer och tecken på ohälsa, så ökar möjligheten till en hälsosammare och mer produktiv arbetsplats, säger Milla Jonsson. 

  

Om HR-rapporten: Hälsodata visar vägen till en hållbar affär 

Undersökningen är genomförd bland 302 HR-ansvariga och 303 chefer med minst 10 medarbetare, av YouGov på uppdrag av MedHelp Care AB. HR-ansvariga är definierade som anställda med stort/mycket stort ansvar för organisationens HR-frågor. 605 organisationer representeras i undersökningen, 369 organisationer med under 200 anställda, 224 organisationer med över 200 anställda samt 12 organisationer som svarat storlek ej relevant/vet ej. Undersökningen genomfördes under perioden 18 okt – 2 nov 2023 av YouGov Sverige.  

Om MedHelp Care 

MedHelp Care är ett snabbväxande SaaS-bolag som erbjuder en Hälsoplattform med AI till företagskunder och deras medarbetare. MedHelp är mitt i en spännande tillväxtresa och ligger i framkant när det kommer till utvecklingen av AI inom företagshälsa. Vår hälsoplattform med AI gör det möjligt för företag att jobba förebyggande med medarbetarnas hälsa. Detta genom att underlätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att upptäcka tidiga signaler på ohälsa vilket leder till friskare och mer välmående företag.  

För mer information, kontakta

Pia Cossa Åkesson, presskontakt MedHelp Care
pia.cossa@medhelpcare.com
073-353 13 43 

Senast uppdaterad: 2024-02-13

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?