← Alla nyheter
Start Nyheter HR-rapporten 2024: Färre än hälften av chefer vänder sig till företagshälsovården i preventivt syfte

HR-rapporten 2024: Färre än hälften av chefer vänder sig till företagshälsovården i preventivt syfte

Trots larm om skenande psykisk ohälsa och en ökning av långtidssjukskrivningar är det bara hälften av HR-ansvariga och 4 av 10 chefer som tar hjälp av företagshälsovården i preventivt syfte, så fort tidiga tecken på ohälsa uppstår. Det visar Medhelps senaste HR-rapport.

HR-rapporten 2024 undersöker man HR-ansvariga och chefers syn på hälsofrågor, sjukfrånvaro och rehabilitering.

I årets rapport framgår det att endast hälften av HR-ansvariga vänder sig till företagshälsovården i preventivt syfte, innan sjukdom eller sjukfrånvaro uppstår. Bland chefer är det 4 av 10 som svarar att de aldrig eller sällan kopplar på företagshälsovården i förebyggande syfte.

– Att ta hjälp från företagshälsovården i ett tidigt skede, kan bidra till att förebygga sjukdom samt förkorta eventuell sjukdomstid, menar Elisabeth Hansson som är chefsläkare och specialist inom arbetsmedicin på Avonova. Hon fortsätter;

– Vi brukar lyfta fram begreppet hälsoekonomi för att visa på vinsterna med att arbeta förebyggande och agera tidigt vid tecken på ohälsa. Företag sparar både tid och pengar, samtidigt som insatserna leder till ett minskat lidande för individen.

Arbetsgivare är idag medvetna om att de har ett ansvar för att medarbetare inte ska riskera att bli sjuka av jobbet. Men det finns många utmaningar kopplat till det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet. En av dessa är att få tillgång till kvalitativ data som beskriver hälsoläget. En annan utmaning är att chefer själva inte alltid vet hur de ska agera när en anställd visar tecken på ohälsa. Att koppla in expertis från företagshälsovården i ett tidigt skede, innebär att arbetsgivare kan möta lagkraven och även få rätt stöd med proaktivt hälsoarbete.

– Tyvärr ser vi en ökande psykisk ohälsa i samhället, vilket bedöms vara en av anledningarna till att andelen långtidssjukskrivningar nu ökar. Om fler chefer agerar proaktivt när det gäller medarbetarhälsa och tar stöd av företagshälsovården, kan vi tillsammans vända den här utvecklingen, avslutar Elisabeth Hansson.

Om HR-rapporten: Hälsodata visar vägen till en hållbar affär

Undersökningen är genomförd bland 302 HR-ansvariga och 303 chefer med minst 10 medarbetare, av YouGov på uppdrag av MedHelp Care AB. HR-ansvariga är definierade som anställda med stort/mycket stort ansvar för organisationens HR-frågor. 605 organisationer representeras i undersökningen, 369 organisationer med under 200 anställda, 224 organisationer med över 200 anställda samt 12 organisationer som svarat storlek ej relevant/vet ej. Undersökningen genomfördes under perioden 18 okt – 2 nov 2023 av YouGov Sverige.

Om MedHelp Care

MedHelp Care är ett snabbväxande SaaS-bolag som erbjuder en Hälsoplattform med AI till företagskunder och deras medarbetare. MedHelp är mitt i en spännande tillväxtresa och ligger i framkant när det kommer till utvecklingen av AI inom företagshälsa. Vår hälsoplattform med AI gör det möjligt för företag att jobba förebyggande med medarbetarnas hälsa. Detta genom att underlätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att upptäcka tidiga signaler på ohälsa vilket leder till friskare och mer välmående företag.

För mer information, kontakta
Pia Cossa Åkesson, presskontakt MedHelp Care
pia.cossa@medhelpcare.com
073-353 13 43

 

Senast uppdaterad: 2024-02-22

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?