← Alla nyheter
Start Nyheter Ny kartläggning av näringslivet visar: Ökad sjukfrånvaro bland kvinnor och större andel långtidssjukskrivning

Ny kartläggning av näringslivet visar: Ökad sjukfrånvaro bland kvinnor och större andel långtidssjukskrivning

Scrolla ner ↓

Sjukskrivningarna var färre under årets tredje kvartal i jämförelse med samma period 2022, men däremot ökade andelen långtidssjukskrivningar. Det här visar Avonovas och Medhelps nya kartläggning Arbetsliv & hälsa, som jämför utvecklingen av sjukfrånvaron på svenska företag. Sammanställningen visar också på en långsiktig trend för 2023, där kvinnorna är de stora förlorarna när det gäller sjukskrivningstalen.

Den totala sjukfrånvaron var i genomsnitt 4,70 procent under årets tredje kvartal, vilket motsvarar en minskning med 0,2 procentenheter i förhållande till samma kvartal 2022.

– Andelen långtidssjukskrivna ökar dock från 55 till 58 procent under samma period, berättar Elisabeth Hansson som är chefsläkare på Avonova.

Sjukfrånvaro jämförelse Q3-23 Q3-22
Sjukfrånvaro total 4,70% 4,90%
Varav sjukfrånvaro korttid (dag 1-14) 42% 45%
Varav sjukfrånvaro långtid (dag 14-) 58% 55%


Källa: Medhelps statistikdatabas över sjukskrivningar i Sverige

Sjukskrivningarna ökar bland kvinnor och minskar bland män

Kartläggningen jämför även årets första nio månader i förhållande till 2022, och där märks samma tendens med en viss minskning på årsbasis. Däremot är det en tydlig skillnad när det gäller kvinnor och mäns sjukfrånvaro i år mot i fjol. Medan männens sjukfrånvaro minskar, så ökar den bland kvinnor.

– Gapet mellan andel sjukskrivna kvinnor respektive män har ökat från 1,44 till 1,78 procentenheter, säger Elisabeth Hansson och fortsätter;

– Sjukfrånvaron och ett hållbart arbetsliv måste prioriteras i samhället och då inte minst för kvinnor. Dessutom ökar företagens produktivitet när medarbetarna mår bra, vilket gör att fler borde få upp ögonen för begreppet hälsoekonomi.

Sjukfrånvaro jämförelse Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022
Sjukfrånvaro total – män 4,20 % 4,45 %
Sjukfrånvaro total – kvinnor 5,98 % 5,89 %


Källa: Medhelps statistikdatabas över sjukskrivningar i Sverige

Sjukfrånvaron ger stora kostnader och produktionsbortfall

Avonova har även tittat närmare på vad sjukfrånvaron koster ett företag med 20 anställda där genomsnittslönen är 450 000 kronor/år, och där företaget omsätter 20 miljoner kronor/år. Med ett genomsnittligt sjuktal på 4,70 procent, blir produktionsbortfallet 22 procent och kostnaden för sjukfrånvaron närmare 1,5 miljoner kronor per år.

– I osäkra ekonomiska tider är det särskilt lätt att fastna i den dagliga verksamheten, och där medarbetarnas välmående kanske inte prioriteras. Generellt är det viktigt att fokusera på tidiga hälsofrämjande insatser, och det finns snabbt stöd att få genom till exempel en rehabkoordinator, avslutar Elisabeth Hansson.

Få kontroll på sjukfrånvaron och sänk kostnaderna

MedHelps hälsoplattform för sjukfrånvarohantering erbjuder ett smidigt och säkert verktyg som ger både överblick och värdefulla insikter med hjälp av AI. Systemet flaggar tidiga signaler på ohälsa vilket möjliggör tidiga insatser och minimerar risken för sjukfrånvaro.

 

Om Arbetsliv & hälsa
Resultaten baseras på Medhelps statistikdatabas över sjukfrånvaro, med data från 500 svenska bolag med totalt 200 000 medarbetare.

För mer information, kontakta
Pia Cossa Åkesson, presskontakt MedHelp Care
pia.cossa@medhelpcare.com
073-353 13 43

Elisabeth Hansson, chefsläkare och specialist inom arbetsmedicin, Avonova
elisabeth.hansson@avonova.se

Om Medhelp
MedHelp Care är Sveriges ledande aktör inom datadriven företagshälsa och stödjer mer än 500 företag och organisationer med lösningar för strategisk hantering av sjukfrånvaro.

Om Avonova
Vår mission är att skapa ett arbetsliv där medarbetarna må bättre och arbetar mer hållbart. Målet är att där sjukfrånvaron minskar och effektiviteten ökar. Vägen dit går via våra och våra tjänster proaktiv företagshälsa och ledarutveckling. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper vi organisationer och deras medarbetaremed såväl hälsoförebyggande åtgärder inom, som rehabilitering och hälsokontroller. Vi finns representerade i stora delar av Sverige och med 750 medarbetare som arbetar med fokus på ett hållbart arbetsliv.

 

 

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?