medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Prenumerera 
på våra
utskick

Vi skriver återkommande om det som

berör och fascinerar oss på MedHelp.

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra utskick. Vi skriver återkommande om det som berör och fascinerar oss på MedHelp. Det kan handla om allt från infallsvinklar på frisknärvaro eller den mer tråkiga sidan av det – sjukfrånvaro. Det kan också handla om våra erfarenheter vi gör inom eHälsa när vi utvecklar tjänster för att underlätta och förenkla för vården, företag och organisationer.

Vill du också ha vårt nyhetsbrev?

Följ vår blogg och vår resa mot "Europas främsta vårdoperatör 2025"

Läs om digitaliseringen av vården och transformationen från kalenderstyrd till behovsstyrd vård. Ta in mer information om hur sjukfrånvaron kan sänkas och mer energi och pengar kan läggas på rätt saker för dig som arbetsgivare.


Vi skriver om den nya sortens vård, den som sker mer på distans, om eHälsa (e-hälsa) som ett sätt att underlätta och avlasta för vården och om patientens större inflytande på sin vård. Vi brinner för eHälsa och digitala vårdtjänster på distans. Vi drivs helt enkelt av att göra människor friskare.

Vi stärker arbetsplatser (employer branding) med ökad frisknärvaro där både arbetsgivare och medarbetare är stora vinnare. Vi förenar patient och vård med smarta lösningar inom eHälsa.

 

Till MedHelps blogg