← Alla nyheter
Start Nyheter Sex av tio chefer har svårt att upptäcka tidiga signaler på ohälsa

Sex av tio chefer har svårt att upptäcka tidiga signaler på ohälsa

Scrolla ner ↓

MedHelp Care har för tredje året i rad undersökt synen på sjukfrånvaro, rehabilitering och hälsoarbete, i år bland drygt 600 HR-ansvariga och chefer. Resultatet visar bland annat att sex av tio chefer har svårt att upptäcka tidiga signaler på ohälsa och saknar systematiska arbetssätt för att göra det, vilket innebär en risk att cheferna missar väsentliga delar i sitt arbetsmiljöansvar.

– Det är tydligt att allt för många har svårt att upptäcka risker och tidiga signaler på ohälsa bland medarbetaren och inte arbetar systematiskt med frågorna. Samtidigt är upprepad korttidsfrånvaro en av de största riskerna för längre sjukfrånvaro, så det finns mycket att vinna för både individ och arbetsgivare genom att arbeta preventivt, säger Tobias Ekros, vd på MedHelp Care.

Årets rapport visar bland annat att:

  • Trots att en viktig del av det förebyggande hälsoarbetet handlar om att upptäcka signaler på ohälsa och sätta in tidiga preventiva åtgärder, uppger 6 av 10 chefer att de har svårt att upptäcka tidiga signaler och nära 7 av 10 chefer uppger att de inte har fungerande systematiskt arbetssätt för att följa och dokumentera ohälsa. Samtidigt upplevs just möjligheten att fånga upp tidiga signaler som den största utmaningen i arbetsmiljöarbetet.
  • Drygt 5 av 10 chefer uppger att de skulle vilja kunna identifiera individer med risk för skador, ohälsa eller sjukfrånvaro i tid, för att kunna sätta in rätt åtgärder innan en medarbetare hamnar i sjukfrånvaro. Drygt 4 av 10 chefer önskar kunna förstå och analysera sjukfrånvaroorsaker bättre.
  • En majoritet av cheferna ser negativa konsekvenser av ökat distansarbete. Cirka 3 av 10 chefer uppger att det blivit allt svårare att ha koll på hur medarbetarna mår. Lika stor andel chefer oroar sig också över så kallad sjuknärvaro, det vill säga att medarbetare arbetar hemifrån trots sjukdom.
  • 57 procent av cheferna uppger att cheferna i organisationen saknar nödvändig kunskap om arbetsmiljö och rehabilitering. 52 procent säger att cheferna saknar tillräcklig förmåga att leva upp till sitt ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. Bland cheferna uppger cirka en femtedel att cheferna i deras organisation inte alls eller i liten utsträckning har kunskap om gällande lagar och regler, och nästan 4 av 10 chefer finner också rehabilitering svårt och betungande. Det innebär att cheferna riskerar att brista i sitt och arbetsgivarens ansvar.

– Det är anmärkningsvärt att så många endast delvis arbetar för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa, och därmed riskerar att missa den ohälsa som kan leda till lång, eller upprepad sjukfrånvaro vilket både är kostsamt och skapar onödigt lidande. Här finns stora förbättringsmöjligheter, vilket är bra för medarbetare, företag och samhälle, säger Tobias Ekros.

Årets undersökning visar också att attityden till distansarbete är i förändring. I förra årets undersökning uppgav 33 procent av HR-ansvariga att distansarbetet inneburit mindre stress, medan motsvarande siffra för 2023 är 21 procent. Cheferna ser fler negativa konsekvenser med distansarbetet jämfört med HR-ansvariga, vilket kan bero på att cheferna befinner sig organisatoriskt närmare medarbetaren än de HR-ansvariga och därför märker konsekvenser på den långvariga hälsan och produktiviteten.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Cossa Åkesson, presskontakt
pia.cossa@medhelpcare.com
Telefon: 073-353 13 43

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd bland 301 HR-ansvariga och 300 chefer med minst 10 medarbetare, av YouGov på uppdrag av MedHelp Care AB. HR-ansvariga är definierade som anställda med stort/mycket stort ansvar för organisationens HR-frågor. 601 organisationer representeras i undersökningen, 355 organisationer med under 200 anställda, 234 organisationer med över 200 anställda samt 12 organisationer som svarat storlek ej relevant. Undersökningen genomfördes under perioden 4 november – 7 december av YouGov Sverige. (Siffror i grafer kan i vissa fall på grund av avrundning av decimaler summera till 99 eller 101 &).

Om MedHelp Care

MedHelp Care Aktiebolag (publ) är ett SaaS-bolag som erbjuder en molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning som används av ca 500 företag och organisationer i Norden. Plattformen innehåller tjänster på prenumerationsbasis för effektiv, GDPR-säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro. Tjänsten resulterar i ökad frisknärvaro, lägre produktionsbortfall och sänkta sjukfrånvarokostnader.

Senast uppdaterad: 2023-04-04

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!