Sjuk och Frisk

Vår Sjuk och Frisk-lösning bidrar till att sänka sjukfrånvaron, få överblick över hur organisationen mår och stödjer cheferna i det dagliga arbetet.

Friska medarbetare ger stort värde för organisationen

Tidiga sjuk- och friskvårdsinsatser innebär vinster i både ekonomi och arbetsförmåga.

Arbetsgivaren betalar 330 kronor i timmen i lön när en medarbetare med en månadslön på 25 000 kr är sjukskriven. I detta fall är kostnaden för korttidssjukskrivning 10 procent av månadslönen per dag.

Exempel på vad en korttidssjukskrivning innebär i kostnader och förlorad arbetskapacitet dag för dag:

"Varje krona som investeras i sänkt sjukfrånvaro kan ge närmare tre kronor tillbaka."

Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Dag 1Dag 2-14Dag 15-90Dag 91-180Dag 181-365Dag 365+Totalt
Antal3114920320214
Procent14,5%69,6%<1%0%15%0%100%
Kostnad (SEK)12 388280 54856094 4800297 976

Källa: Paula Liukkonen, ekonomie doktor och docent företagsekonomi vid Stockholms universitet

Koll på sjukfrånvaron – kostnader och orsaker

Samlad statistik och analys per avdelning ger chefen och företagsledningen en överblick över återkommande sjukskrivningar eller långtidsfrånvaro, och en möjlighet att få svar på orsaker till och komma till rätta med sjukfrånvaro i organisationen.

Förenklar kontakt med sjuka medarbetare

Genom en automatisk tjänst eller telefonkontakt med legitimerade sjuksköterskor är det enkelt för medarbetaren att sjuk- och friskanmäla sig. Personlig sjukvårdsrådgivning bidrar även till att medarbetaren snabbare återgår till arbetet.

Underlättar och sparar tid för chefer

Chefen har en viktig roll och stort ansvar när en medarbetare är sjuk eller i behov av rehabilitering. Överblick, påminnelser och processer möjliggör för chefen att implementera lämpliga åtgärder för att öka frisknärvaron hos sina medarbetare.

Så funkar MedHelps verktyg Sjuk och Frisk

Tillfälligt något modifierad process pga Covid-19

1. Medarbetaren gör sjukanmälan

Sjukanmälan, eller anmälan av vård av sjukt barn, görs snabbt och enkelt i vår automatiska tjänst online eller per telefon, eller till sjuksköterska på telefon, dygnet runt alla dagar om året.

2. Medarbetaren får sjukvårdsrådgivning

Sjuksköterskan ställer frågor om symptom, ger sjukvårdsrådgivning och förslag till vård- och behandlingsåtgärd. Om så önskas hänvisas till företagshälsovården.

3. MedHelp meddelar de som berörs av sjukfrånvaron

Efter samtal med sjuksköterska skickar MedHelp e-post och/eller sms till de på företaget som berörs av frånvaron.

4. Återkoppling från sjuksköterska

Under den tredje dagens sjukfrånvaro (inte VAB) ringer en legitimerad sjuksköterska (vardagar) för att höra hur medarbetaren mår samt ge fortsatta råd och information. Eventuella statusförändringar meddelas berörda på företaget. Den sjuke påminns om att läkarintyg måste lämnas från dag 8.

5. MedHelp påminner om läkarintyg

På den sjunde sjukdagen påminner MedHelp chef och medarbetare om att läkarintyg måste lämnas från dag 8.

6. Kontakt med Försäkringskassan

Efter 14 dagars sjukfrånvaro kontaktar MedHelp Försäkringskassan och informerar medarbetaren och chef/kontaktperson.

7. Friskanmälan

När medarbetaren är frisk gör hen friskanmälan via telefon eller online. Medarbetaren kan då också få medicinsk rådgivning. Arbetsgivaren får relevant information om frånvaroperioden.

8. Tydlig överblick i Hälsoportalen

För att underlätta för chef och för långsiktigt arbete med sjukfrånvaro samlas all statistik över sjukfrånvaro, beräknad återkomst och frånvaroorsaker i en webbportal i realtid.

9. Förenklad kontakt för chef med sjuka medarbetare

Alla chefer kan genom ett mobilt gränssnitt enkelt få en översikt på samtliga sjuk-/VAB-anmälda och snabbt se till exempel frånvaron på avdelningen jämfört med samma period föregående år. Chefen kan också kontakta den sjuke medarbetaren direkt via det mobila gränssnittet.

Följande ingår i Sjuk och Frisk

  • Sjuk-, VAB- och friskanmälan via telefon med möjlighet till sjukvårdsrådgivning dygnet runt alla dagar året om.
  • Mobilanpassad webbapplikation, autotjänst i telefon eller personlig service.
  • Mobilanpassad webbapplikation där medarbetaren enkelt hittar information för att få kontakt med sjuksköterska, genomföra sjuk-/friskanmälan samt anmäla vård av barn.
  • Direkt information vid definierade tillfällen till berörda så som chef, HR-avdelning och Försäkringskassa via SMS, e-post eller webbportal.
  • Uppföljning under frånvaroperioden och påminnelse om läkarintyg till chef och medarbetare.
  • Rehabiliteringspåminnelser till chef vid upprepad korttidsfrånvaro, arbetsrelaterad frånvaro eller långtidsfrånvaro.
  • Information, statistik och rapporter i realtid i Hälsoportalen. All information följer medarbetaren och hanteras till fullo enligt GDPR.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag?

Ulf Dunblad

Key Account Manager

Urban Wrangell

Key Account Manager

Mattias Lejon

Key Account Manager

Du kan även kontakta oss via formuläret så berättar vi mer.

Vid sjukanmälan gå vidare till vår portal MyMedHelp eller kontakta din arbetsgivare för mer information.